Kontakta oss här
Nyheter den 30 oktober 2018

Nyöppning efter utbyggnad av fabriken i Slovakien

Byggnationen har varit igång under ett års tid i den Slovenska staden Prešov och avslutades i onsdags med att Bent Jensen, LINAK CEO, klippte av banden och invigde den nya LINAK fabriksbyggnaden.

LINAK fabriken i Slovakien

På onsdag klockan 9.00. Bent Jensen, LINAK CEO, Juraj Hórvath, LINAK Slovakia Managing Director och borgmästaren František Novotny klippte banden och invigde den helt nya delen av vår anläggning i Župčany.

Med tillbyggnaden av 3 900 m2 till den befintliga fabriksytan på 5 100 m2 kommer nybyggnationen inte bara att säkerställa lokala arbetstillfällen i Prešov. Det ger även den danska ställdonstillverkaren möjlighet att möta marknadens ökande efterfrågan under många år framöver.

Nyöppning efter utbyggnad av fabriken i Slovakien

Borgmästare František Novotny (t.v.), CEO Bent Jensen och MD Juraj Hórvath klipper bandet till den nya LINAK byggnaden i Prešov.

Nyöppning efter utbyggnad av fabriken i Slovakien

LINAK CEO Bent Jensen ”adlar” MD Juraj Hórvath med det avklippta bandet.

 

Firande tillsammans med medarbetare och myndighetsrepresentanter
Fabriken är specialiserad för tillverkning av moderna elektriska dubbelmotorer till komfortmöbler och i nuläget arbetar här 250 personer. Alla var inbjudna till nyöppnandet, tillsammans med lokala myndighetsrepresentanter.

Dessutom deltog flera medlemmar från LINAK koncernledning i evenemanget, artister underhöll gästerna med musik och lokala historier.

Kontinuerlig utökning av produktionsautomation
Under lång tid har robotar använts i våra produktionslinjer. Detta har inte hindrat att utvecklingen fortsatt med en ännu högre grad automation, detta gäller även fabriken i Prešov. Detta innebär att LINAK Slovakien kan tillverka mer än tre miljoner enheter varje år med enhetlig, hög kvalitet för att möta den fortsatt ökande efterfrågan.

Trots det ökande antalet robotar kommer LINAK Slovakien fortsätta utöka arbetsstyrkan efter behov.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta