Nyheter den 10 augusti 2018

Bättre vård genom en säkrare arbetsmiljö

Bara i USA rapporteras ungefär 200 000 arbetsrelaterade skador bland sjuksköterskor och vårdpersonal varje år. Hälften av dem beror på dålig ergonomi och farliga lyft och stöd av patienter. Tendensen är global och skapar extremt stora omkostnader. Men det finns möjligheter till att förbättra – ta hand om sjuksköterskorna!

Enligt den amerikanska statistikbyrån, US Bureau of Labor Statistics, har sjukvårdssektorn i USA gått om tillverknings- och byggsektorn som den farligaste arbetsplatsen. Det är faktiskt så att skadefrekvensen är dubbelt så hög som genomsnittsvärdet för alla privata industrijobb tillsammans. Det ser ut på samma sätt i Europa. Enligt EU ligger antalet arbetsrelaterade olycksfall bland sjukvårdspersonal 34% över genomsnittet.

Minst hälften av dessa skador orsakas av dålig fysisk arbetsmiljö. För många osäkra patientlyft och dåligt fokus på ergonomin är de grundläggande orsakerna till de flesta rapporterade olycksfallen. 

Sjukhus tar med patientlyftar i arbetsplatspolicyn
Det bästa sättet att minska antalet kostsamma olycksfall är att genomdriva en god arbetsplatssäkerhetspolicy och att ha lämplig utrustning tillgänglig för att assistera personalen. Genom att till exempel använda en modern patientlyft kommer utan tvekan bidra till att minska antalet olycksfall. 

Många sjukhus världen över implementerar nya arbetsplatsprogram* som uppmuntrar personalen att använda nödvändig utrustning för att undvika påfrestningar, sträckningar och andra skador på leder, muskler och senor. Detta har visat sig inte bara förbättra patientkomforten och vårdpersonalens hälsa, det har även bidragit till att sjukhusen sparar pengar. 

Bättre ergonomi och säkerhet sparar omkostnader
US Bureau of Labor Statistics har uppskattat att kompensationskostnaderna för skadad personal i USA uppgår till ungefär en miljard USD per år. Naturligtvis har sjukvårdssektorn ett intresse i att minimera oekonomiska omkostnader. 

Det är ett välkänt faktum att LINAK tillverkar några av marknadens kraftfullaste och mest användarvänliga elektriska ställdonssystem för patientlyftar. Genom flera års erfarenhet vet vi hur vi ska hjälpa till att främja säkerheten för såväl användare som vårdgivare. Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att tillhandahålla tillförlitliga och hållbara patientlyftar för att förbättra livet för vårdgivare och patienter världen över. 

Detta kommer att leda till att sjukhusen sparar pengar samtidigt som de tar hand om sin personal. 

Om du vill ha mer information kan du gå in på Patientlyftar eller kontakta ditt lokala LINAK kontor

*) för information besök Occupational Safety and Health Administration (USA)

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.