Nyheter den 4 juli 2018

Förenklad behandling av avloppsvatten med robusta LINAK lösningar

På det näst största avloppsreningsverket i Danmark använder man LINAK ställdon för automatisk ventildrift för att få optimal drifttid och den dagliga driften mer problemfri

Fler människor och en högre vattenförbrukning ökar trycket på avloppsreningsverk över hela världen. För att klara denna utmaning försöker anläggningarna automatisera så många processer som möjligt och förbättra den totala effektiviteten.

Att ta hand om 10 miljoner kubikmeter avloppsvatten kräver en driftsäker anläggning med tillförlitlig utrustning som har en drifttid så nära 100% som möjligt. På anläggningen i den danska staden Fredericia har implementeringen av LINAK ställdon gett markanta förbättringar på den lokala anläggningen med hänsyn till servicebehov och driftskostnader samt den generella driftsäkerheten.

Elektriska ställdon är enklare att installera och underhålla
Att in-house kunna utföra service och använda komplicerade system för avloppsvattenrening, har mycket stor inverkan på den dagliga driften. Det går betydligt snabbare och bidrar till att minimera kostsamma stillestånd.

”Vi testade den nya lösningen från LINAK på olika platser på reningsverket och vi ser en markant förbättrad flexibilitet eftersom vi nu själva kan utföra all service”, säger Kasper K. Frederiksen, driftchef på Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Han har varit en del av projektet där flera LINAK ställdon LA36 har installerats på befintliga ventiler på flera platser på anläggningen.

 ”Det var förvånansvärt enkelt att installera de nya ställdonen och att sätta dem i drift. Efter inlärningen med de två första, gick installationen lekande lätt. Om jag minns rätt tog det bara 15 minuter från att vi började installera den sista tills att den var i drift.”

Läs hela berättelsen om Fredericia Spildevand og Energi A/S och deras erfarenhet av att använda LINAK ställdon för automatisk ventildrift eller titta närmare på hur LINAK ställdonslösningar till ventiler kan ge maximal drifttid och förbättra den dagliga driften på ett avloppsreningsverk.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.