Nyheter den 16 april 2018

OpenBus™ system skapar nya funktioner för sjukhussängar.

Genom att uppgradera din analoga ställdonslösning till en enkel OpenBus™ lösning från LINAK får du tillgång till flera värdeökande funktioner.

Lanseringen av LINAK styrenhet CO41 och kontrollpanelen ACOM introducerar inte bara konceptet med ett grundläggande ställdonssystem med OpenBus™. För tillverkare av justerbara sjukvårdsapplikationer, där man idag använder analoga lösningar, kan den här digitala uppgraderingen även erbjuda möjligheten att lägga till fler värdeökande funktioner. Många av dessa funktioner omfattar olika säkerhetsaspekter, till exempel:

  • Anpassningsbar belysning under sängen
  • Manövrering på två sidor av sängen genom ACK
  • Ökad säkerhet med bromslarm

Säkerheten har en central roll i alla sjukhusmiljöer. Oavsett om det gäller patienterna, vårdpersonalen eller sjukvårdsapplikationerna kommer LINAK OpenBus™ att bidra till att öka säkerheten. Det öppnar upp för ökad kontroll genom programmering av styrenheten. 


Belysning under sängen hjälper patienterna på natten
Om eller när en patient sänker sängen på natten för att gå på toaletten kan belysning under sängen aktiveras för att vägleda patienten. Detta hjälper till att förebygga fallolyckor och meddelar vårdpersonalen att patienten har lämnat sin säng. När belysningen aktiveras och hur länge den ska vara på bestäms helt och hållet av dig. Detta är anpassningsbart och kan till exempel aktiveras när sängen sänks eller när patienten lämnar sängen.

Närhet till patienterna genom sköterskepanel
I system med CO41 är det möjligt att använda Attendant Control Keypads – ACK. Dessa intuitiva knappsatser monteras vanligtvis på sängens sidopaneler i närheten av patientens överkropp. ACK är tillgänglig från två sidor. Sidan som vetter utåt gör det möjligt för vårdpersonalen att vara nära patienten när de justerar sjukhussängen. Genom sidan som vetter inåt har även patienten sängkontrollen inom räckhåll Om man monterar ACK på sidopanelen och döljer kablarna inuti sängen blir den dessutom mycket enkel att rengöra.

Skydda både patienter och sängar med bromslarm
Att kunna låsa hjulen på en sjukhussäng är en enkel men också mycket viktig säkerhetsfunktion. Om din säng är utrustad med ett OpenBus™-system från LINAK kan du även lägga till ett bromslarm. Då varnas sjukhuspersonalen om de ansluter sängen till elnätet och lämnar den utan att aktivera bromsarna. På så sätt kan inte sängen flyttas när patienten försöker komma i eller ur den och förhindrar därmed fallolyckor. I den omvända situationen varnas en sköterska som låser upp sängen medan sängen fortfarande är ansluten till elnätet. Därmed förhindras att sängen och/eller eluttaget skadas eftersom kabeln troligtvis kommer att dras ut från eluttaget om den flyttas.  

När du går från ett analogt system till ett digitalt OpenBus™-system från LINAK får du tillgång till många värdeökande funktioner. Genom att börja med ett enkelt system som innehåller, till exempel, CO41, LA40, ACK och ACOM kan du helt säkert förbättra sjukhussängen utan att spräcka budgeten.  

 

CO41

CO41
Kontrollboxen CO41 är en del av familjen med OpenBus™ styrenheter, som alla gör det möjligt för tillverkare av justerbar vårdutrustning att erbjuda en mängd andra kontroll-, rörelse-, service- och säkerhetsfunktioner. CO41 är perfekt för många tillverkare som vill uppgradera från ett analogt system till ett digitalt. 

 

ACOM

ACOM
Attendant kontrollenheten ACOM är det självklara valet om du vill ha enkel och intuitiv OpenBus™ styrning av din sjukhussäng eller hemvårdssäng. Den låter användaren optimera komforten med smidiga och lätta rörelser samtidigt som sjukvårdspersonalen bibehåller säkerhetskontrollen. Läs mer om ACOM.

 

LA40

LA40
Med LA40 erbjuder LINAK ett hållbart ställdon med hög prestanda och hög hastighet, samt mekaniskt ändstopp för bästa säkerhet, vilket gör produkten till rätt val för framtiden. Versionerna av LA40 finns upp till IPX6 Washable DURA™ och den smidiga designen öppnar upp för nya applikationer, mycket tack vare den enkla rengöringen och flexibla monteringen. Läs mer om LA40.

 

ACK

ACK
Attendant Control Keypad (ACK) används som kontrollpanel för vårdpersonalen eller som sidomanöverpanel. Kan styra upp till fem kanaler. Kan som tillval fås i olika färger och kan anpassas efter kundens önskemål om grafisk design. Läs mer om ACK.

 

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.