Nyheter den 12 december 2017

LINAK fortsätter att driva utvecklingen av ny teknik under 2018

Produkter, system och tjänster från LINAK fortsätter att omfamna ny teknik och möta framtida utmaningar inom sjukhus- och vårdssektorn.

Stora förändringar väntar hälsovårdens värld de närmaste åren. Big Data, IoT, intelligent utrustning och helt nya system för att upprätthålla effektiviteten kommer att vara en central del i detta. För LINAK, som har drivit utvecklingen av ny teknik i mer än 30 år, kommer 2018 inte bli ett undantag. 

Nyckelorden för justerbara systemlösningar kommer att vara: tvättbarhet, kraft och IoT (Internet of Things).

Enligt Forbes Magazine har en omfattande digital transformation börjat och nya produkter, system, funktioner och tjänster från LINAK kommer att hjälpa konsumenter såväl som vårdpersonal och slutanvändare att följa med in i denna nya era. Vid mässan 2017 MEDICA i Düsseldorf, Tyskland, erbjöd LINAK en förhandsvisning av framtiden för justerbar sjukvård. Se filmen nedan för att få veta mer.

 

IPX6 Washable DURA™ – förlänger applikationernas livslängd
Under 2017 tog LINAK fram en helt ny standard för tvättbarhet för att hjälpa sjukhus världen över att öka effektiviteten. Standarden kallas IPX6 Washable DURA™ och finns till för att kunna göra diverse justerbara applikationer maskintvättbara. Produkter från LINAK som uppfyller kraven för DURA-standarden har testats och funnits vara extremt robusta och hållbara, därmed förlängs livslängden hos de applikationer de används i. Ta reda på mer om IPX6 Washable DURA™ här.   
 

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.