Kontakta oss här
Nyheter den 7 november 2017

Påminnelsefunktion meddelar när det är dags att ändra position vid kontorsbordet

Få ut det mesta av ditt höj- och sänkbara bord: DPG bordspaneler från LINAK har intuitiva påminnelsefunktioner som kombinerar programvara med mänsklig intuition.

Påminnelsefunktion meddelar när det är dags att ändra position av ditt kontorsbord

Baserat på modern beteendevetenskap har vi designat vår nya DPG bordspanelserie för att motivera användarna att verkligen utnyttja funktionerna i sina höj- och sänkbara bord. Genom att vädja till den mänskliga instinkten att söka den enkla vägen, använder sig de avancerade modellerna i vår DPG bordspanelserie av färger för att naturligt indikera när det är dags att ställa sig upp.

Färger indikerar och påminner användaren att byta position 
Den intuitiva påminnelsefunktionen är integrerad i tre av fyra modeller av DPG bordspaneler. Påminnelsefunktionen är antingen uppbyggd av en LED-ljuslist eller en enkel LED-diod som indikerar status för den aktuella bordsanvändningen. Bordspanelen ändrar färg när det är dags för användaren att byta position - från att sitta ned till att stå upp. Idén bakom integrerat LED ljus i olika färger är att erbjuda bordsanvändare ett enkelt och användbart verktyg som motiverar dem att utveckla hälsosamma vanor som att stå upp och arbeta.

Påminnelsefunktion meddelar när det är dags att ändra position vid kontorsbordet

När det gröna ljuset ändras till orange är det dags att byta position
Enligt våra mänskliga intuitiva färgassociationer, har DPG bordspaneler med påminnelserfunktion gröna och orange färger: en ljusgrön ton indikerar när användaren inte behöver ändra position. När "sittintervallet" börjar nå sitt slut ändras det gröna ljuset till en mer pulserande orange ton - en färg vilken intuitivt signalerar på uppmärksamhet. 
För att säkerställa att påminnelsefunktionen passar användarnas individuella krav, kan användaren antingen använda de förkonfigurerade intervallerna eller ställa in egna intervaller.

Kombinera din DPG med påminnelsfunktion med LINAK Desk Control™ App 
De avancerade modellerna av DPG bordspaneler (DPG1C, DPG1B och DPG1M) är kompatibla med LINAK Desk Control App för dina mobila enheter eftersom de har Bluetooth® trådlös teknik. Du blir inte bara påmind om att ändra position genom din DPG, men du får också ett meddelande och en påminnelsenudge på din mobila enhet.
DPG bordspaneler ger användarna riktigt bra verktyg för att utveckla hälsosamma arbetsvanor. Det är detta vi kallar design för att skapa goda vanor.

Påminnelsefunktion meddelar när det är dags att ändra position vid kontorsbordet

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.