Kontakta oss här
Nyheter den 12 april 2017

Lyft upp ergonomin till en högre nivå

Betydelsen av bra ergonomi för sjukvårdspersonalen

Care For Tomorrow Today

Tänk dig en sjuksköterska som hjälper en tung patient ur sängen till en rullstol utan hjälpmedel. Patienten är helt beroende av sjuksköterskans hjälp för att komma ut ur sängen. Senare samma dag försöker samma sjuksköterska att utan hjälpmedel flytta tillbaka patienten till sängen från rullstolen. Kan den här uppgiften utföras säkert och utan att sjuksköterskan riskerar att skada sig?

Kanske sjuksköterskan skulle vara tillräckligt stark för att utföra uppgiften eller ha rätt arbetsteknik för att undvika skada. Men faktum är att vårdpersonalen ständigt uppnår oacceptabelt höga siffror när det gäller muskel- och skelettbesvär på grund av manuella lyft, flyttning och omplacering av patienter, boende eller klienter. 

LINAK bryr sig
Under många år har säkerhet och bra ergonomi varit i fokus för LINAK. Våra Intelligent Care Solutions™ tillhandahåller ställdon och styrningar för optimal justering av din patientlyft och erbjuder flera värdehöjande funktioner.

Beroende på dina specifikationer kan vi bygga rätt lösning. Oavsett om du fokuserar på kraft, hastighet, ljudnivå eller antalet ställdon så har vi ett system som passar dina behov!

Lyft upp ergonomin till en högre nivå

Intelligent Care Solutions™ är en del av vårt mindset ”Care For Tomorrow Today”. Care For Tomorrow Today