Nyheter den 31 mars 2017

Är du redo att anta morgondagens utmaningar inom vården?

Över hela världen ökar antalet personer som är i behov av vård. Samtidigt finns det allt färre vårdgivare som kan ta hand om dem.

Behovet av effektiva arbetsflöden för vårdgivare och intelligenta lösningar för att öka komforten och säkerheten för personerna inom vården är stort. Vi anser att om man ska klara den här utmaningen kommer det att krävas en helt ny inställning bland utvecklare av applikationer och tekniken i hela medicin- och vårdsektorn.

Care For Tomorrow Today™  är det mindset som präglar allt vi gör på LINAK.

Vi anser att det är viktigt att se framåt, eftersom det är enda sättet vi kan leverera avancerade ergonomiska lösningar och verkligen göra en värdefull skillnad. Vi ser utmaningar inom tre huvudområden:

  • Demografi – fler äldre som kräver vård och färre vårdgivare
  • Hälsa – en ökning av kroniskt sjuka och människor som kämpar med övervikt 
  • Teknik – intelligenta vårdlösningar är en viktig del av den framtida sjukvården

LINAK levererar Intelligent Care Solutions™  och uppmanar dig att föra in din kreativitet för att ta viktiga applikationer som till exempel sjukhussängar, hemvårdssängar, rullstolar, patientlyftar och undersökningsbord till nästa nivå. 

 

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.