Nyheter den 15 februari 2017

Ny option för ställdon LA36 med IC

Nu introducerar LINAK SAE J1939 CAN-busstyrning för ställdonet LA36 som en paketlösning.

Med denna välkända busstandard, kan du använda linjära ställdonsrörelser i ditt CAN bussystem. Och du behöver inte kundanpassa elektroniken.

Ställdon med inbyggd CAN busstyrning är enkla att installera och justera för att passa ett brett spektrum av tunga maskiner inom entreprenad- och jordbrukssektorn. Bättre nätanslutning och återkoppling gör det enkelt för styrsystemet och CAN busställdonen att kommunicera direkt med varandra.

LINAK ställdon LA36 med SAE J1939 CAN-busstyrning

Med CAN-bus J1939 kan du kontrollera ställdonens position, övervaka deras diagnostikfeedback, till exempel spänning, temperatur och andra tillstånd, eller koordinera rörelsen hos flera ställdon i systemet.

LINAK ställdon med integrerad CAN-busstyrning ger ett mindre komplext system med enklare kabeldragning som är enkelt att integrera med din maskin. Det erbjuder bättre styrning med online återkoppling och ökad flexibilitet för att anpassa samma ställdon till flera olika typer av applikationer.

CAN-buss finns som ett nytt bussalternativ för plattformen LA36 med Integrated Controller (IC).

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.