Kontakta oss här

Miljöpolicy

LINAK® vill inkludera och uppfylla miljökrav och marknadskrav inom produktutveckling och tillverkning av produkter:

  • Vi utvecklar produkter med låg energiförbrukning i godkända material
  • Vår målsättning är att inte belasta miljön i onödan och att undvika onödig energiförbrukning
  • Vårt mål är att alltid använda den optimala tekniken vid tillverkning av produkter

Vi försöker kontinuerligt influera våra anställdas miljömedvetenhet för att uppnå ett miljömedvetet beteende.

Vi uppfyller gällande lagstiftning.

 

Kvalitetspolicy

LINAK arbetar konstant med att uppfylla kundernas behov

  • Genom att leverera kvalitet och innovativa produkter
  • Genom att säkerställa kvalitet i alla processer, efterleva krav och kontinuerlig förbättring
  • Genom att leverera kvalitet och service till våra kunder i allt vi gör.

Vi utvecklar våra kärnprocesser och arbetar efter standarder för bästa genomförande.

Detta uppnår vi med kompetenta och motiverade medarbetare.

Vi uppfyller kraven och arbetar konstant med förbättringar.

 

Arbetsmiljöpolicy

LINAK vill ha en bra arbetsmiljö:

  • Det är vår målsättning att ingen medarbetare ska komma till skada, fysiskt eller psykiskt
  • Vi fokuserar på förebyggande arbete, detta är grunden i våra policys för hälsa och säkerhet
  • Vi visualiserar en bra arbetsmiljö och utvecklar vårt agerande efter detta
  • Vi stödjer initiativ och aktiviteter som främjar hälsan

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos de enskilda avdelningarna inom LINAK.

Det är arbetsmiljöorganisationens ansvar att ställa upp ramarna för åtgärder som rör arbetsmiljön. Detta omfattar att säkerställa att dessa åtgärder genomförs som ett samarbete mellan företaget och medarbetarna.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta