Användarvillkor

Villkoren nedan gäller användningen av webbsidan www.linak.com  som tillhör LINAK A/S (”LINAK”). Läs villkoren noga och lämna den här webbsidan om du inte godkänner dem.

Webbsidans rättigheter
Rätten till alla immateriella tillgångar och andra rättigheter till innehållet på den här webbsidan, till exempel text, foton, teckningar, ljud- och videofiler, presentationer, tabeller, programvara, varumärken och handelsnamn tillhör LINAK eller dess innehållsleverantörer.

Sökning, nerladdning och annan digital kopiering av innehållet på den här webbsidan, eller delar av det, är endast tillåtet för intern användning av ditt företag eller för din egen personliga användning.

All obehörig användning av innehållet på den här webbplatsen, eller delar därav, till exempel att göra kopior eller göra den tillgänglig för allmänheten utgör ett brott mot den danska upphovsrättslagen och annan lagstiftning. Obehörig användning kan leda till åtal.

Ansvarsfriskrivning
Informationen på den här webbsidan är endast allmän information och är inte avsedd att beskriva specifika omständigheter för någon särskild individ eller enhet.

Du ansvarar för att avgöra om produkterna från LINAK är lämpliga för en specifik applikation.

LINAK förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort innehåll på den här webbsidan utan föregående meddelande, inkluderat produkterna som visas.

På den här webbsidan kan det finnas länkar till externa webbsidor som LINAK inte har någon kontroll över och som LINAK inte åtar sig något ansvar för.

LINAK lämnar inga uttryckta eller underförstådda garantier eller uppgifter om exakthet, fullständighet eller begriplighet för innehållet på den här webbsidan.

LINAK garanterar inte att användning eller drift av den här webbsidan kommer att ske utan avbrott eller fel. LINAK godtar inte något ansvar för problem som inträffar som ett resultat av att använda den här webbsidan eller klicka på länkar till externa sidor.

Inte i något fall ska LINAK hållas ansvariga för förlorad intäkt eller data, indirekta, direkta, tillfälliga eller följdskador, eller andra skador, anspråk eller förluster, oavsett som resultat av försummelse eller på annat sätt.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att begränsa ersättningsskyldigheterna för LINAK vid överträdelse av obligatoriska krav enligt gällande nationell lag och inte heller att undanta dess ansvar för ärenden som inte kan uteslutas enligt den lagen.

(Senast uppdaterad januari 2009.)