Kontakta oss här
Vård

Duschstolar

Behovet av duschstolar med flera funktioner utformade för att stödja i dusch- och hygiensituationer ökar. Genom att använda ställdonslösningar från LINAK till moderna duschstolar får man större designflexibilitet med större anpassningsmöjligheter, dessutom får man tillgång till ytterligare säkerhetsfunktioner i applikationen.

Duschstolar med LINAK produkter

Utforska hur duschstolar fungerar och upptäck fördelarna med LINAK lösningen.

Ta reda på mer

Systemlösning för duschstolar

Duschstolar som är utformade med många olika rörelsemöjligheter kan underlätta det dagliga arbetet och förbättra effektiviteten för vårdpersonal. De kraftfulla rörelsealternativen ger vårdpersonalen förbättrad ergonomi genom att hantera tunga lyftsituationer.

Elektriska ställdonslösningar ger flera fördelar, till exempel:

  • Kraftfulla höjdjusterbara duschstolar
  • Bättre ergonomi
  • Ökad livskvalitet för användaren

Färre medarbetare inom vårdsektorn för att ta hand om patienter är ett faktum på sjukhus, vårdhem och institutioner. Detta kräver verktyg och utrustning för att stödja de dagliga arbetsrutinerna, genom att optimera ergonomi och effektivitet, samtidigt som användarens värdighet skyddas.

Elektrisk rörelse i duschstolar erbjuder flera inställningsmöjligheter för sits, ryggstöd och/eller fot-arm för att hjälpa vårdpersonalen i det dagliga arbetet, vilket eliminerar tunga lyft och förbättrar ergonomin. Rörelser som stöds av elektriska ställdon från LINAK bidrar till arbetsglädje.

Högre effektivitet genom att använda duschstolar för de dagliga personliga hygienrutinerna resulterar i kostnadsoptimering, tack vare enkel användning och färre personer som utför arbetet, samtidigt som de minskar skador på personalen.

Dra nytta av den kraftfulla systemlösningen
Den stora LINAK produktportföljen ger stor flexibilitet. När systemet behöver stödja några eller flera komplicerade rörelser säkerställer produktkompatibiliteten fullständig tillfredsställelse i alla situationer. LINAK strävar efter att uppfylla kraven för duschstolar med systemlösningar, oavsett om den nödvändiga anpassningen är enkel eller avancerad.

Ergonomi
Justerbara stolar är mycket viktiga för vårdpersonalen eftersom de annars måste anstränga sig för att hjälpa användaren i deras dagliga aktiviteter. Flera inställningsmöjligheter och anpassning av stolar är viktiga funktioner för att hålla fokus på vårdpersonalens ergonomi. Resursbrist och det långsiktiga perspektivet på grund av den ökande andelen äldre gör det ännu viktigare att använda rätt utrustning och säkerställa god ergonomi på arbetsplatsen.

Livskvalitet
Användning av LINAK produkter i duschstolar gör det enklare att öka självständigheten och säkerheten genom att användaren kan njuta av ökad bekvämlighet eller till och med göra det möjligt att duscha utan hjälp av vårdpersonalen i badrummet.

Läs mer

Vårdapplikationer

LINAK ställdonslösningar möjliggör jämn justering av patientlyftar och olika typer av vårdsängar, med funktioner som Under Bed Light, WET sensor och Automatic Nurse Call.

Läs mer

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.