Kontakta oss här
Sjukvård

Sjukhussängar

LINAK ställdonssystem används till jämn, ergonomisk och tyst justering av höjd, ben- och ryggdel och många extra värdeskapande tillbehör på sjukhussängar.

Sjukhussängar

Ställdonslösningar för sjukhussängar

Situationen är densamma på alla sjukhus över hela världen – färre personal och allt fler patienter. Bland dem som har störst behov finns äldre, överviktiga och patienter med flera olika diagnoser. Båda trenderna kräver förbättrade applikationer som kan bidra till att öka komforten för patienterna, förbättra ergonomin för personalen och sjukhusens effektivitet. Genom att använda ställdonssystem från LINAK för rörelse och intelligenta funktioner i sjukhussängar kan tillverkarna uppfylla aktuella krav och samtidigt få konkurrensfördelar på en tuff marknad.

  • Bred produktportfolio för alla typer av sängdesign
  • Välbeprövad och testad ställdonsteknik som uppfyller medicinsk sjukvårdsstandard
  • Erfaren och professionell projektledning från en global samarbetspartner

Ergonomi, komfort och effektivitet är de tre ledorden när man pratar om LINAK ställdonssystem till sjukhussängar. Man måste möta samtliga tre för att sticka ut på marknaden och för att redan idag kunna lösa morgondagens utmaningar. LINAK ställdonssystem ger er möjlighet att klara detta genom en jämn justering av höjd, ben- och ryggdel. Förbättra den totala effektiviteten genom att lägga till en eller flera smarta funktioner.

Designa sängen efter kundens behov
LINAK har en bred produktportfolio som ger er möjlighet att skapa sjukhussängar som uppfyller kundernas behov. Oavsett om det gäller en standardlösning med jämn och tyst elektrisk justering eller en mer avancerad lösning med flera intelligenta funktioner, som t.ex. WET detection, Out of Bed Detection, våg eller elektronisk bromskontroll så kan LINAK leverera produkter som uppfyller era behov.

Lita på välbeprövade och testade system som uppfyller medicinsk sjukvårdsstandard
Alla produkter från LINAK testas noggrant som ett komplett system innan de lämnar fabriken. Detta görs för att säkerställa lång livslängd med högkvalitativ prestanda och för att uppfylla internationella sjukvårdsstandarder, som t.ex. EN60601. Med våra system kan ni erbjuda sängapplikationer med flera säkerhetsfunktioner, däribland Spline, Quick Release och låsmutter. IPX6 Washable finns som tillval för alla system till sjukhussängar.

Få kortare ledtid med en global samarbetspartner
LINAK har under mer än 30 år arbetat med att utveckla och förfina elektriska linjära ställdon för vårdapplikationer. Vår globala närvaro innebär att du alltid kan få lokal support och kortare ledtider oavsett var ni finns i världen. Med LINAK får du en global partner med högkvalitativa produkter, stor erfarenhet och lokal marknadskännedom.

Läs mer
System till sjukhussängar

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

LINAK introducerar ett basic OpenBus™ system för sjukhussängar play-icon

LINAK introducerar ett basic OpenBus™ system för sjukhussängar

Thinking within the box play-icon

Thinking within the box

Linjärt ställdon LA23 från LINAK play-icon

Linjärt ställdon LA23 från LINAK

Filer

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Basic OpenBus™ system för sjukhussängar

Justerbara ställdonslösningar för modern sjukvård. Uppgradera dina analoga ställdonssystem - och få flera fördelar med OpenBus™

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

Sjukvårdsapplikationer

LINAK ställdonssystem används till ergonomiskt korrekt justering av sjukhussängar, behandlingsbritsar/-bord och patientlyftar och med vårt koncept Intelligent Care Solutions™ erbjuder vi extra tillbehör och funktionalitet.

Läs mer

System till sjukhussängar

LINAK ställdonssystem möjliggör jämna och tysta rörelser av sjukhussängar och ger samtidigt ökad funktionalitet med inbyggd intelligens och genom många värdeskapande funktioner. Specifikationerna i ett LINAK system baseras på de individuella behoven. Fokus kan ligga på belastning, hastighet, ljudnivå, antal kanaler (ställdon) eller antal tillbehör. LINAK erbjuder flexibla system som uppfyller marknadens alla behov. Tre exempel visas för basic till advanced lösningar.

Videos relaterade till sjukhussängar

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i sjukhussängar. Titta på våra videos och få inspiration.

LINAK introducerar ett basic OpenBus™ system för sjukhussängar play-icon

LINAK introducerar ett basic OpenBus™ system för sjukhussängar

Linjärt ställdon LA23 från LINAK play-icon

Linjärt ställdon LA23 från LINAK

LINAK – noggranna tester av linjära ställdonssystem på våra toppmoderna testanläggningar play-icon

LINAK – noggranna tester av linjära ställdonssystem på våra toppmoderna testanläggningar

Thinking within the box play-icon

Thinking within the box

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.