Kontakta oss här

Arbetsmiljöpolicy

LINAK vill ha en bra arbetsmiljö:

  • Det är vår målsättning att ingen medarbetare ska komma till skada, fysiskt eller psykiskt
  • Vi fokuserar på förebyggande arbete, detta är grunden i våra policys för hälsa och säkerhet
  • Vi visualiserar en bra arbetsmiljö och utvecklar vårt agerande efter detta
  • Vi stödjer initiativ och aktiviteter som främjar hälsan

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos de enskilda avdelningarna inom LINAK.

Det är arbetsmiljöorganisationens ansvar att ställa upp ramarna för åtgärder som rör arbetsmiljön. Detta omfattar att säkerställa att dessa åtgärder genomförs som ett samarbete mellan företaget och medarbetarna.