Kontakta oss här

Affärsidé och vision

En beskrivning av LINAK syfte och affärsidé, vision och värderingar.

Vårt syfte och vår affärsidé
Vi levererar innovativa ställdonslösningar som bidrar till att förbättra människors livskvalitet och arbetsmiljö.

Vår vision 
Vi vill vara världsledande inom innovativa elektriska ställdonssystem inom våra kärnsegment.

Våra värderingar
De resultat som LINAK uppnått genom åren bygger på de värderingar som beskriver vad vi står för. Vi lägger stor vikt vid våra värderingar och vartannat år genomför vi mätningar om hur pass bra vi lever upp till dem.

 • Kundorientering
  Det är ytterst viktigt att lyssna på och förstå kunderna för att kunna utveckla verkligt innovativa lösningar. LINAK vill vara där kunderna är. Våra dotterbolag förstår den lokala kulturen, pratar samma språk och finns nära våra kunder för att på bästa sätt kunna ge bra service till kunderna.
 • Kreativitet
  LINAK bygger på kreativa idéer. Kreativitet går hand i hand med innovation – både vid utveckling av nya lösningar och att hitta nya användningsområden för befintliga produkter. LINAK kommer outtröttligt arbeta vidare med kreativa idéer så länge detta skapar mervärde för våra kunder.
 • Förändringsvilja
  Vi lever i en värld som förändras snabbt. LINAK arbetar hängivet för att alltid ligga i marknadens framkant. Vi är flexibla och öppna för nya utmaningar och möjligheter för att konstant kunna förbättra och leverera innovativa lösningar.
 • Lojalitet, öppenhet och ärlighet
  Vi är lojala gentemot våra värderingar och vi är lojala gentemot våra kunder. På LINAK förblir sekretessbelagd information förtrolig. Vi bemöter och hanterar varandra och våra kunder på ett öppet och ärligt sätt. På LINAK är vi öppna och ärliga i allt som rör vårt dagliga arbete. Vi diskuterar utmaningar för att tillsammans hitta de bästa lösningarna.
 • Entusiasm och individuell effektivitet
  Vårt företag förlitar sig på entusiastiska medarbetare som alltid gör sitt yttersta för att göra skillnad för våra kunder, för företaget och för sig själva. Detta inkluderar även effektivitet genom att använda LEAN i så många som möjligt av våra dagliga arbetsprocesser.
 • Arbetsglädje och hjälpsamhet
  LINAK strävar efter att alla medarbetare ska vara nöjda och stolta över de resultat vi uppnår. Medarbetarna vill och förväntar sig kunna påverka det dagliga arbetet. Inom LINAK är vi aktivt intresserade av varandras välmående. Vi hjälper, stödjer och uppmuntrar varandra för att nå nya höjder.
Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta