Kontakta oss här

Tester 24-7

Förtroende är viktigt hos LINAK. För oss är det av yttersta vikt att våra kunder och slutanvändarna har förtroende för och litar på våra produkter och lösningar.

Om LINAK Tester 24-7

LINAK har skapat ett omfattande testprogram. Varje produkttyp testas och varje enskilt ställdon genomgår en komplett funktionstest innan det lämnar våra fabriker – oavsett var i världen det är.

Det krävs en ordentligt uppställd och godkänd process för att säkerställa att kvaliteten är lika hög och enhetlig över hela världen. Resultat gör det värt allt arbete. Felprocenten i produktion av LINAK® ställdon är ca 150–200 ppm, och därmed är vår kvalitet enastående på marknaden.

 
 
'LINAK vet hur man ska agera och kan hjälpa oss, man släpper inte en applikation innan den har testats mycket grundligt. Detta ger oss en ovärderlig säkerhet innan vi lanserar en ny produkt på marknaden.'
Martin Gam, Managing Director på Rehab-Care.
 
 
Arne P. Iversen, Corporate VP, LINAK Quality

'Det råder ingen tvekan, vår produktkvalitet är imponerande. Vi har en otroligt låg felprocent i produktionen, och vi vet, att detsamma gäller produkterna som är i drift. Vi slår oss dock aldrig till ro. Vi registrerar varje liten detalj i felanvisningar och använder denna kunskapsbank varje gång vi ska utveckla nya produkter. Vårt omfattande testprogram är en viktig del i vår kontinuerliga kvalitetsutveckling.'

Arne P. Iversen, Corporate VP, LINAK Quality
 

Titta in i LINAK® Testcenter och se hur vi extremtestar elektriska ställdon för mekanisk hållbarhet.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta