Kontakta oss här

LINAK A/S – Miljöpolicy

LINAK fokuserar på miljön – även för våra kunder:

  • Vi erbjuder produkter med låg energiförbrukning och miljövänliga material.
  • Vår målsättning är att inte belasta miljön i onödan och att minimera vår energiförbrukning.
  • Vi använder alltid den bästa tillgängliga tekniken i produktionen.

Vi visualiserar utvecklingen för energiförbrukningen och investerar i hållbara lösningar och tekniker.
Vi influerar våra medarbetare konstant om att motverka miljöproblem för att på så sätt uppnå ett miljövänligt agerande.

LINAK A/S genomför kontinuerliga förbättringar
LINAK A/S planerar, genomför och följer kontinuerligt upp effektivitetsförbättringar rörande miljö, arbetsmiljö och kvalitetshanteringssystem.

LINAK A/S följer lagar och bestämmelser
LINAK A/S följer aktuella lagstadgade och reglerande krav och andra kontraktsmässiga överenskommelser.

LINAK A/S reviderar ledningsfundamenten årligen
LINAK A/S reviderar årligen sina policys, målsättningar och mål rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LINAK A/S policys har alla medarbetare kunskap om.
LINAK policys för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har alla våra medarbetare kunskap om, tillgång till och finns dessutom publicerade på vår webbsida.