LINAK A/S – Miljöpolicy

LINAK fokuserar på miljön – även för våra kunder:

  • Vi erbjuder produkter med låg energiförbrukning och miljövänliga material.
  • Vår målsättning är att inte belasta miljön i onödan och att minimera vår energiförbrukning.
  • Vi använder alltid den bästa tillgängliga tekniken i produktionen.

Vi visualiserar utvecklingen för energiförbrukningen och investerar i hållbara lösningar och tekniker.
Vi influerar våra medarbetare konstant om att motverka miljöproblem för att på så sätt uppnå ett miljövänligt agerande.

LINAK A/S genomför kontinuerliga förbättringar
LINAK A/S planerar, genomför och följer kontinuerligt upp effektivitetsförbättringar rörande miljö, arbetsmiljö och kvalitetshanteringssystem. 

LINAK A/S följer lagar och bestämmelser
LINAK A/S följer aktuella lagstadgade och reglerande krav och andra kontraktsmässiga överenskommelser. 

LINAK A/S reviderar ledningsfundamenten årligen
LINAK A/S reviderar årligen sina policys, målsättningar och mål rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

LINAK A/S policys har alla medarbetare kunskap om.
LINAK policys för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har alla våra medarbetare kunskap om, tillgång till och finns dessutom publicerade på vår webbsida. 

Du hittar mer information i vår  miljödeklaration.