Kvalitetspolicy

LINAK arbetar konstant med att uppfylla kundernas behov

  • Genom att leverera kvalitet och innovativa produkter.
  • Genom att säkerställa kvalitet i alla processer, efterleva krav och kontinuerlig förbättring.
  • Genom att leverera kvalitet och service till våra kunder i allt vi gör.

Vi utvecklar våra kärnprocesser och arbetar efter standarder för bästa genomförande.
Detta uppnår vi med kompetenta och motiverade medarbetare.