Kontakta oss här

Corporate Social Responsibility

Inom LINAK handlar ansvar om att göra det som vi gör bäst - och att göra det på rätt sätt. Ett företag kan inte arbeta med frågor som rör CSR utan att göra medvetna val. Vi bygger våra beslut på sunt förnuft och förbättringar som utförs steg för steg. Detta innebär att vi måste prioritera det vi ska göra.

För oss är följande fem områden speciellt viktiga:

 • We improve your life 
  Detta löfte återspeglar vår hängivenhet för människors välmående och för livet i sig. Denna hängivenhet återspeglas i samtliga policys inom företaget.
 • Vi tar hand om varandra
  Arbetsglädje och hjälpsamhet är kärnvärden inom LINAK. Detta uppnår vi bara genom att skapa bra förhållanden för våra medarbetare. För att göra detta fokuserar LINAK på hälsa och säkerhet, vi accepterar inte diskriminering och mobbning. När det gäller ergonomi faller det sig naturligt för oss att vår egen arbetsplats ska ligga i framkant.
 • Vi tänker på miljön
  Vi tror att det är möjligt att driva ett framgångsrikt företag baserat på hållbar tillväxt. LINAK fokuserar på att reducera vår egen energiförbrukning, samtidigt som vi tillverkar lösningar som är så miljövänliga som möjligt.
 • Vi arbetar lokalt och med global medvetenhet
  På LINAK är vi stolta över att vara en aktiv del i det dagliga livet i lokala samhällen. Vi är lokalt aktiva i södra Jylland där vi har vårt huvudkontor och i alla andra samhällen i andra länder där vi har kontor och fabriker.
 • Vi sätter upp förväntningar
  Inom LINAK har vi höga förväntningar – både på oss själva och på våra affärspartners. Vi är tydliga när vi kommunicerar förväntningarna till medarbetare, leverantörer och affärspartners via vår Code of Conduct, samt i vår Etikhandbok. Vi genomför dessutom regelbundna uppföljningar.