select
Optimal weeding with an electrically powered robot

Optimal ogräsrensning med elektrisk robot

En ny, storskalig ogräsrensare för grönsaksodlingar från Naïo Technologies hjälper jordbrukare att spara tid.

Den mobila roboten "Dino" är lättare och effektivare jämfört med en traktor. Dessutom är den bättre för miljön och energisnålare. Dino är designad för att minska jordbrukares manuella arbetsbörda och möjliggöra optimal rensning av ogräs och samtidigt minimera markpackningen.

Sedan Naïo Technologies startade 2011, har man hela tiden strävat efter att skapa maskiner och verktyg som möter den moderna jordbrukarens behov – verktyg som ska minimera arbetstiden.

Fokus ligger på att förbättra jordbrukarnas arbetsmiljö, minimera användningen av kemiska tillsatser, bevara jorden, underhålla grödan och, sist men inte minst, att öka produktiviteten och utnyttjandet av jordbruket.

Autonom ogräsrensning med förbättrad precision
Naïo Technologies-projektet hade som mål att skapa en helt autonom, lätt och elektrisk robot. Detta var anledningen till att Naïo tog kontakt med LINAK och det visade sig att de lösningar som LINAK kunde erbjuda fungerade perfekt för roboten - framför allt vad gäller två typer av funktioner.

Den ena funktionen är styrningen, som utförs av fyra robusta LA36-ställdon.
  Optimal weeding with an electrically powered robot

Den andra funktionen är att man kan lyfta rensningsverktygen när roboten inte används. Detta görs med hjälp av av ställdonen LA25 och LA36.

Den mycket precisa styrtekniken fungerar genom att en laser och en kamera möjliggör exakt styrning av ställdonen. Detta görs med hjälp av ett automatiserat system med inbyggda positionssensorer, vilket gör det möjligt att effektivt ställa in de olika funktionerna.

Kontakta oss för att få veta mer om våra lösningar för jordbruksmaskiner.