select
Three LA36 actuators used to adjust and tilt the assembly table

En lösning för två produktionsprocesser

En sak blev tydlig när Schneider Electric sökte sig till bolaget Krikke de Wit Technische Tiloplossingen från Nederländerna: Den fysiska belastningen för de anställda i produktionslinjen för serverskåp behövde minskas avsevärt. Lösningen blev ett justerbart och lutbart monteringsbord som fick namnet ”Projekt N111”. Det blev inte bara en lösning för själva produktionsprocessen – applikationen används också för att skydda de anställda mot att överarbeta sig själva.

”Schneider Electric har flera dotterbolag världen över där serverskåpen monteras. Varje bolag har sin egen lösning för detta problem, som är i linje med lokal praxis. Det nederländska dotterbolaget har kommit längst i det avseendet”, säger Geert Krikke, direktör på Krikke De Wit Technische Tiloplossingen.

Han fortsätter: ”Förutom att reducera den fysiska belastningen, så installerades även en timer. Det innebär att man inte kan tilta arbetsbordet för ofta under en viss tidsperiod. På så sätt regleras den anställdes arbetstempo; ibland saktas det till och med ner. Genom att sänka arbetstempot minskar också den fysiska belastningen och det har i sin tur visat sig ha en positiv inverkan på själva produkten.”

Monteringsborden justeras och tiltas med hjälp av ställdonet LA36 från LINAK. Dessa styrs genom PLC.

Säkerhet under användningen

Förutom den självklara CE-certifieringen har man även tagit hänsyn till andra säkerhetsaspekter. Till exempel läser systemet av vilken typ av serverskåp som det arbetas på och stoppar tilt-funktionen om fästklammrarna inte motsvarar serverskåpets dimensioner. På så sätt undviker man olyckor.

Det finns även andra risker. Ställdonet LA36 ger en hel del kraft som måste hanteras på ett mycket medvetet, fokuserat sätt. Därför är kontrollen placerad på mer än en armlängds avstånd från monteringsbordet.

Tilt-funktionen måste dessutom aktiveras med båda händerna.

Man erbjuder också tydlig utbildning
och en manual finns att tillgå.


The server rack held in upright position

Praktiska valmöjligheter

Styrning genom PLC innebär att det finns fler funktioner att välja på utöver säkerhetsfunktionerna:
  • Möjlighet att ställa in arbetshöjd
  • Upplysning om vilken modell som ska monteras
  • Visning/nedräkning till nästa tilt och återställning av räknaren
  • Visning av tilt-höjd och ”säkert att tilta”
  • Nödstopp
  • Felsökning och -diagnos
The PLC control system compatible with the LINAK actuators

Styrning och implementering

En anledning till varför man bör välja LINAK som leverantör är att ställdonet LA36 är kompatibelt med kontrollsystemet PLC. Dessutom kan ställdonen styras parallellt och är tillräckligt kraftiga – både vad gäller höjdjusteringen och tilt-funktionen. ”Valet baserades på egenskaperna: den kompakta installationen, enkelheten med PLC-styrning, att det är enkelt att arbeta synkront och priset i jämförelse med andra lösningar”, förklarar Geert Krikke.

Det praktiska monteringsbordet har visat sig vara en gedigen lösning för den ursprungliga beställningen. Sen man introducerade N111 har Schneider Electronics anställda i produktionen i Helmond arbetat i rätt, ergonomisk höjd, i rätt hastighet och i en automatiserad miljö som är så säker som möjlig.

Lär dig mer om produktionsergonomi och hur LINAK kan hjälpa dig till en bättre arbetsmiljö.