select
Ergonomic thinking at Danfoss

OPTIMALA ARBETSFLÖDEN GENOM ANPASSAD ARBETSHÖJD

På Danfoss i Danmark arbetar de anställda vid produktionsanläggningen för växelriktare alltid med optimal arbetshöjd.

I Nordborg på den danska ön Als ligger företaget Danfoss. Mads Clausen grundade Danfoss Group 1933 och idag sysselsätter företaget cirka 24.000 anställda över hela världen. Efter en omfattande modernisering har en ny tillverkningsanläggning för växelriktare nu satts upp i en av de första tillverkningshallarna.

Hela anläggningen planerades och byggdes från början och helautomatiska system transporterar halvfärdiga komponenter till de enskilda arbetsstationerna. För att optimera dessa ergonomiskt är stationerna individuellt anpassade till respektive medarbetare med hjälp av elektriska lyftpelare.

Transportsystemet för produktionen av växelriktare utvecklades av Gebhardt Fördertechnik och det har en längd på 1000 meter. Gebhardt erbjuder produkter och tjänster för transport- och monteringssystem samt lagring, sortering och teknisk distribution.

Det nära samarbetet med respektive kund är särskilt viktigt för företaget från Sinsheim. Genom det nära samarbetet med Danfoss kom idén att justera de individuella arbetsstationerna elektriskt med hjälp av lyftpelare från LINAK.

De enskilda cellerna i vilka inverterarna blir förlängda med vissa komponenter är direkt anslutna till transportsystemet genom en omkopplare. Höjden på ön måste vara densamma när du överför växelriktaren.

Så snart en anställd börjar arbeta är arbetsplatsen med de halvfärdiga växelriktarna anpassad i höjd så att man kan arbeta ergonomiskt.

"Vi ser helt klart en trend mot ergonomiskt optimerade arbetsplatser", säger Emil Zwick, platschef vid Gebhardt Fördertechnik.
Workstation in the correct working height

Generellt finns det inom industrin två sätt justera en arbetsplats ergonomiskt: man kan låta arbetsstationen vara på en statisk höjd och den anställde står på en saxlift eller så kan man justera arbetsstationen efter respektive anställd med hjälp av lyftpelare. Den senare lösningen, som även används hos Danfoss, är dock tekniskt mer komplicerad att implementera.

Komponenterna lämnar bandet via en omkopplare och transporteras vidare till respektive arbetsstation. Genom att den anställde inte behöver oroa sig för att stationen ska ha rätt höjd inställd blir arbetsflödet snabbt och bekvämt. När han eller  hon loggar in med sin personliga kod vid arbetsstationen anropas den anställdes individuella inställningar och lyftpelaren rör sig till lämplig höjd så snart komponenten har nått stationen.

Den lyftpelare som används för detta är LINAK LP3 - en teleskoplkyftpelare med en kraft på 2400 Newton och en slaglängd mellan 300 och 600 millimeter. LP3 är en kompakt tredelad kolonn med en robust yta av anodiserad aluminium, något som är särskilt lämpligt för användning på arbetsstationer och –bänkar. Styrenheten gör det möjligt för lyftpelaren att justeras genom två kolumner som går parallellt. Hos Danfoss var detta nödvändigt då arbetsstationerna i produktionslinjen använder sig av just två kolumner.

Niels Kampstrup, ansvarig för produktionen vid Danfoss, uppskattar lösningen från Gebhardt och LINAK: "När vi inrättade produktionslinjen för växelriktare 2011 la vi stor vikt vid ergonomiskt optimerade arbetsstationer."

Danfoss filosofi är enkel: När en anställd får arbeta vid en optimal arbetsstation kan hen också uppnå optimal prestanda. Detta ökar i sin tur tillfredsställelsen, effektiviteten och produktiviteten.

Height adjustable conveyer belt

Den ergonomiska optimeringen av arbetsplatsen följs alltid av en optimering av arbetsprocesserna och det förändrade arbetet på två produktionslinjer samtidigt är ett bra exempel på detta:

Den Danfoss-anställde arbetar mellan två linjer som var och en tar emot en komponent. Förändringen av verksamheten från vänster till höger är ergonomiskt rimlig och samtidigt idealisk för tillverkningsprocessen. När arbetet med en komponent är klar och den är på väg tillbaka till huvudlinjen kan den anställde arbeta på komponenten på den andra sidan.

Kommunikationen mellan produktionslinjen och lyftpelaren är helautomatisk och materialflödet i produktionen är direkt kopplat till styrsystemet för arbetsstationerna.
Emil Zwick på Gebhardt är säker på att den ergonomiska optimeringen av arbetsstationer kommer att öka ytterligare i framtiden, särskilt inom industriell produktion.

Läs mer om hur LINAK ser på produktionsergonomi.