select
Optimised silo management

UCA optimerade förvaltningen av sina silon med hjälp av elektriska ställdon från LINAK.

UCA äger tre silon med en kapacitet på 3.300 ton för förvaring av spannmål i östra Frankrike och letade efter ett nytt automatiserat system till spannmålsluckorna. Valet stod mellan att använda en pneumatisk lösning eller elektriska linjära ställdon, och beslutet fattades snabbt.

“Om vi talar om den övergripande kostnaden är en elektrisk lösning 40 % billigare än en pneumatisk (ingen kompressor behövs, elektriska ställdon är enkla att installera och det finns ingen risk för läckage) och vi har hittat en passande lösning”, säger Laurent HUEBERT, driftsansvrig på UCA.

“Dessutom har vi besparat oss fyra timmars arbete varje dag sedan vi bytte ut vår manuella lösning mot en elektrisk. LINAK har varit en perfekt partner med sina innovativa produkter och en mycket bra support – från början till implementeringen”, säger han.

Kontakta LINAK TECHLINE för mer information och fler ställdonslösningar för driften av silos.