select

PrecisionsJORDBRUK MED LINAK

Företaget Fritzmeier Umwelttechnik har tillsammans med Technical University of Munich/Weihenstephan, utvecklat ett system som både tar hänsyn till fältavsnittets specifika skördepotential och analyserar hur plantorna växer.

Jordinformationen samlas in med en GPS mottagare. Plantornas växtstatus avgörs med hjälp av en optisk sensor.

Genom att använda ISARIA-systemet får bonden optimal avkastning och minskar samtidigt sina kostnader, eftersom han eller hon bara behöver använda så mycket gödningsmedel som krävs för att plantorna ska växa.

En viktig del av systemet är den mekaniska jordbruksfunktion som har installerats i traktorns fronthydraulik.

Fritzmeiers tekniker har medvetet undvikit en hydraulisk lösning.

- Ofta finns det inga lediga hydrauliska anslutningar i traktorns front. Därför har vi använt elektriska ställdon, säger Johan Janker, Utvecklingsingenjör på Fritzmeier Umwelttechnik.

Det finns alltid en strömkälla tillgänglig för sensorerna. Janker framhåller driftberedskapen som ännu en fördel med elsystemet.  - Utrustningen används främst säsongsmässigt, vilket innebär att den kan stå stilla under långa perioder.

Hydrauliska system fungerar inte alltid optimalt under säsongsmässiga förhållanden. LINAK's elektriska ställdon är praktiskt taget underhållsfria och är alltid redo för användning.

Dessutom styrs de direkt via elektroniken i ISARIA systemet. Lösningen är kostnadseffektiv och enkel att integrera i systemet.

LINAK ställdon i LA36 serien har gott om kraft över. Det krävs 4,000 Newton för att sensorerna ska fällas ut och in på ett smidigt sätt. Det linjära ställdonet LA36 kan ge upp till 10,000 Newton.

För Fritzmeiers ingenjörer är ställdonets tålighet ännu viktigare än kravet på kraft.

- Under klimattesterna kontrollerar vi att våra ställdon fungerar under extrema temperaturer och klarar snabba temperaturförändringar. Under vissa tester måste ställdonen upprepade gånger utstå omgivande temperaturer som varierar från +100 °C till -30 °C och ändå fortsätta att fungera. Ställdonen utsätts också för en rad kemikalier, förklarar Søren Hother Rasmussen, VD på LINAK GmbH.
  LINAK LA36 actuators in the sensors
Två LINAK LA36 ställdon fäller ut sensorerna.

Förutom den enkla integreringen och tåligheten framhåller Janker ytterligare en fördel: självlåsningsfunktionen. När det elektriska ställdonet är utsträckt behöver det inte någon ytterligare energi. På grund av självlåsningsfunktionen behåller spindeln sin position.

Det är just i samverkan med befintliga elsystem som elektriska ställdon presterar allra bäst. I hydrauliska system går till exempel lägesavkänning bara att få med hjälp av extra moduler.

Johann Janker ser stora möjligheter för användningen av elektriska inställningssystem inom jordbrukssektorn.  - Många hydrauliska system går redan att ersätta med elektriska system. Systemen är enkla att både styra och integrera. De elektriska systemen kommer att fortsätta växa, förutspår Johann Janker.

Det nya ISARIA-systemet från Fritzmeier Umwelttechnik kräver inte bara framtidens teknik inom sensorer och databehandling, utan också när det gäller mekanisk drift och inställningar.

Elektrisk inställning ger många olika alternativ inom jordbruket och är enkelt att integrera.

Kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och fler ställdonslösningar för gödselspridare och annan jordbruksutrustning.
Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Fördelar med Ställdon
Rörelser utförda av innovativa elektriska ställdonssystem har många fördelar..
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?