select

Automatisk utfodring: ställdon från linak gör automatisk utfodring möjlig

I mars 2013 presenterade specialisterna på mjölkboskap vid Lely en utfodringsrobot: det automatiska utfodringssystemet Vector. För att optimera systemet använder Lely elektriska ställdon.

– Användningen av elektriska ställdon ger flera fördelar, säger Bert-Jan Pastoor, produktionstekniker vid Lely.  Till skillnad från en vanlig elmotor har LINAK's ställdon en extremt kompakt konstruktion som möjliggör utmärkt integrering med utfodringsroboten.

Systemet samlar in fodret, blandar det och transporterar det till korna flera gånger om dagen.

Skärmaskinen för blandningen ställs in med ett elektriskt ställdon från LINAK. Noggrann inställning av skärmaskinen uppnås med ställdon LA36. Detta ställdon är särskilt anpassat för Lely med en förkortad slaglängd på 70 millimeter och med PCB styrning.

Dessutom används ett andra ställdon från LINAK för att driva robotens rörliga deflektor, som knuffar fodret till fodergrinden.

Eftersom elektroniken är särskilt anpassad till Lely kan ställdonet enkelt kommunicera med Lely's styrenhet.

Under transport i stallet eller utomhus lyfts deflektorn av hygieniska skäl upp från marken. Detta innebär att varken smuts eller bakterier förs in i stallet. Väl inne i stallet sänker LINAK LA36 deflektorn exakt ned till golvnivå. Positioneringen går smidigt tack vare den perfekta lägesavkänningen hos LA36.

Dessutom gör driftssäkerheten hos LA36 under svåra förhållanden, ställdonet till en idealisk komponent för Lely Vector. LA36 tål blöta och smutsiga miljöer. En annan stor fördel är den låga energiförbrukningen.

Batterierna laddas under påfyllningen. Eftersom roboten drivs med uppladdningsbara batterier är det bara elektriskt inställbara system som passar. Foderblandaren är den del i systemet som förbrukar mest energi.

De båda LINAK-ställdonen kräver i sin tur relativt lite energi. Ett antal sensorer har installerats i utfodringsroboten, bland annat för att mäta hur mycket foder som ligger framför fodergrinden.

Tack vare utfodringsroboten kan bönderna spara värdefull tid, och jämfört med andra utfodringssystem även energi.


  The cutter in the Lely Vector

The LINAK actuator LA36 in the opposing cutter
Tack vare utfodringsroboten kan bönderna spara värdefull tid, och jämfört med andra utfodringssystem även energi.

Förutom ställdonets passande produktegenskaper, gjorde det goda samarbetet med LINAK att Lely valde LA36 till utfodringsroboten Vector.  

Kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och fler ställdonslösningar för automatiska utfodringssystem och annan jordbruksutrustning. 
Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Fördelar med Ställdon
Rörelser utförda av innovativa elektriska ställdonssystem har många fördelar..
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?