select

Effektivt och bekvämt skördearbete

Ställdon från LINAK spelar en viktig roll inom många användningsområden inklusive precisionskrävande jordbruksarbete.

Det är till exempel endast genom noggrann automatiserad styrning av skjutreglagen som gödselblandningen kan fördelas med tillräcklig precision.

Med Econov kan tiden för öppning och stängning av spjället mot fältkanten på centrifugalgödselspridaren X40 eller X50 styras automatiskt. Arbetsområdets bredd kan styras i realtid.

ingen mer manuell styrning med ögonmått - ökad precision!

Maskinen ansluts till en toppmodern spårningsenhet samt en GPS-antenn för lokalisering av maskinens position på åkern.

Genom ett nära samarbete har LINAK och Sulky F&E lyckats automatisera alla styrprocesser för företagets gödselspridare. För detta används flera integrerade elektriska linjära ställdon från LINAK och en anslutningsteknik som har utvecklats av Sulky.

Öppning och stängning av intaget och reglering av hur mycket gödsel som ska spridas (beroende på hastighet och antalet delbredder) styrs med hjälp av ställdon som har anpassats till de aktuella arbetsförhållandena.


Gödselspridarna Sulky X40 och X50 ingår i en serie som använder ett Tribord 3Di-system på den högra spridningsskivan för fjärrstyrd spridning i avgränsade områden. Ett ställdon från LINAK flyttar gödselspridarens spridningspunkter till ett särskilt skyffelblad för gödsling längs kanterna.

Precisionen och den enkla styrningen av Sulky-spridaren kan därmed kombineras med tillförlitligheten och noggrannheten hos ställdonen från LINAK.

Kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och fler ställdonslösningar för gödselspridare och annan jordbruksutrustning.
Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Fördelar med Ställdon
Rörelser utförda av innovativa elektriska ställdonssystem har många fördelar..
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.