select
Actuators in Bunker MH 241

Miedema: bättre arbetsprocesser med LINAK

Den nederländska maskintillverkaren Miedema erbjuder lantbrukare ett komplett sortiment för potatisodling, från bearbetning av jorden och plantering, till rengöring,
lagring och sortering.

Potatisodling ställer höga krav på maskinerna när det gäller

  • Stabilitet
  • Kapacitet
  • och Hållbarhet

Planteringsdelar och planteringsavstånd måste anpassas individuellt för att optimera skörden och potatisarnas storlek. Maskinens planteringsdelar går att starta och stoppa separat. Mekanismen för det här systemet har automatiserats med hjälp av två elektriskt justerbara ställdon från LINAK.

Ställdonen är direkt kopplade till Miedemas styrsystem och kan skötas via en touchskärm i traktorns hytt.

Miedemas tekniker använder i stor omfattning elektriska ställdon när de
utvecklar ny teknik för inaktivering av rader. Jämfört med ett hydrauliskt
system är dessa elektriskt justerbara ställdon mycket enklare att integrera
med det elektriska styrsystemet. Dessutom är de betydligt billigare. I ett
hydrauliskt system krävs två kopplingar. I ett elektriskt ställdonssystem behövs bara
en. 

"Det elektriska systemet använder färre komponenter och blir därför betydligt billigare", förklarar Christiaan Poot, Technical Support Manager vid Miedema. I systemet används ställdon LA12 med hög skyddsklass.

Ställdonen måste tåla inte bara vibrationer, utan också damm och fukt. Den kompakta storleken talar också för LA12.

"Vi försöker så ofta som möjligt ersätta hydrauliska system med
elektriska. Elektriska ställdonssystem har inga läckageproblem. Dessutom blir
underhållet mycket enklare."
(menar Christiaan Poot)

NOGGRANN INSTÄLLNING AV RULLARNA VID RENGÖRING

Efter skörden kommer potatisarna till den första rengöringen. Miedema tillverkar även avlastarbord med rengörings- och sorteringsenheter som använder olika typer av rullar beroende på maskinens utförande. Som standard är avlastarbordet försett med en uppsättning rengöringsrullar.

Potatisarna kan även sorteras efter storlek. Därför förses maskinen med en andra uppsättning rullar. Tidigare måste lantbrukaren justera avståndet mellan rullarna för hand med hjälp av en vevaxel. Genom att vrida på vevaxeln kunde lantbrukaren flytta på två stänger och därmed justera de sex, sju eller åtta rullarna parallellt med varandra. Problemet var att jord hela tiden föll ned och blockerade stängernas mekanik. Om avståndet överskred det maximala avståndet kunde stängerna dessutom ta skada.

Miedema erbjuder nu ett alternativ för elektrisk inställning av rullarna
till en mindre extra kostnad.


Precise rollers with LA35

Med hjälp av två elektriska ställdon från LINAK justeras rullarna exakt till ett angivet
mått mellan 5–65 mm. Hela mekanismen skyddas genom noggrann placering och
belastas inte utöver den rekommenderade begränsningen. På grund av kommunikationen mellan de båda elektriska ställdonen från LINAK kan den parallella förskjutningen garanteras. Detta ger lika stor gradering längs hela rengörings- och
sorteringsrullarnas bredd på 2,40 meter.

Den elektriska justeringen erbjuder även ökad komfort. "Våra erfarenheter visar
att elektriskt styrda inställningar sparar mycket tid. Det går snabbt och smidigt att göra justeringar, dessutom blir rengöringen problemfri"
, rapporterar
den nederländska lantbrukaren Henry van der Woerd.

Sorteringsbordet MH 241 använder LINAKs ställdon i LA35-serien. Med upp till 6 000 Newton ger de tillräckligt med kraft för att justera hela rullmekanismen. Det robusta
aluminiumhöljet gör ställdonet idealiskt för användning under svåra och dammiga
förhållanden.

För Miedema innebär den elektriska inställningen av rullarna stora fördelar hos
slutanvändaren. Genom den här typen av innovationer har Miedema kunnat stärka
sin ställning på marknaden för potatisodling.


Kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och fler ställdonslösningar för skördemaskiner och annan jordbruksutrustning.
Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Fördelar med Ställdon
Rörelser utförda av innovativa elektriska ställdonssystem har många fördelar..
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?