select
Electric Actuator Solutions for Spreaders

sprIDARE

linJÄRA STÄLLDONSLÖSNINGAR FÖR SPRIDARE

Spridning av gödsel kan vara en komplicerad fråga. Det handlar om att sprida rätt mängd gödning hela tiden, att se till att grödorna inte skadas på något sätt, och för att säkerställa högsta möjliga utfall. Utöver detta, ett ökat krav på begränsad användning av gödning i syfte att skona miljön. 

I grund och botten innebär en övergödning att grödorna inte kan absorbera gödselmedlet, vilket kan orsaka skador på miljön. 

Spridare används i tuffa miljöer och efterfrågan på robusta och tillförlitliga lösningar är stor. Om utrustningen går sönder kan det få konsekvenser för jordbrukaren. Därför är det viktigt för jordbrukaren att kontinuerligt ha fokus på precision och kvalitet. Ett sätt att göra detta är genom att använda elektriska linjära ställdon från LINAK.

Ställdon på en spridare hjälper till att reglera mängden gödning som sprids ut på fältet, och även hur den sprids. Detta görs med hjälp av ett övergripande kontrollsystem, som kan styras av en GPS enligt planen för området. I grund och botten ställer jordbrukaren in sin kalibreringsenhet efter fältets struktur.

Ställdonen är utrustade med återkopplingslösningar t.ex. potentiometer eller hall potentiometer som kommunicerar med det övergripande styrsystemet. På så sätt, kan spridaren dosera rätt mängd gödning för växterna att ta upp.

Dessutom, kan de se till att ställdonen stänger igen spridningen om så behövs, till exempel vid närheten av vattendrag. Detta gör det enkelt för lantbrukaren att uppfylla regler och bestämmelser. Ställdonslösningar från LINAK ger ett mervärde till spridare på flera olika sätt:
  • Enkel installation och justering – enkel kommunikationsenhet såväl som gränssnitt för styrning
  • Pålitliga i extrema temperaturer – LINAK ställdon testas utförligt, bland annat görs noggranna klimattester
  • Ställdonen genomgår noggranna tester för att klara olika kemikalier
  • Automatisk reglering istället för manuell drift - gör det enkelt för jordbrukaren att koncentrera sig på körningen


Elektriska ställdonssystem erbjuder stor flexibilitet när det gäller att samverka med andra styrsystem och databuskommunikationssystem. Positioneringen är mycket exakt och överlägsen andra ställdonslösningar. 

Vänligen kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och fler ställdonslösningar för spridare och annan jordbruksutrustning.

TECHLINE Product Configurator

TECHLINE PRODUKTVÄLJARE
Finn ställdon som passar dina behov med LINAK’s
Ställdonsväljare »

Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Fördelar med Ställdon
Rörelser utförda av innovativa elektriska ställdonssystem har många fördelar..
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?