select
Linear Actuator Solutions for Feeding Automation

AUTOMATISERAD UTFODRING

eleKtriSKA STÄLLDONSLÖSNINGAR FÖR AUTOMATISERAD UTFODRING

Rätt mängd foder är en viktig faktor inom djuruppfödning. Ibland kan det till exempel vara nödvändigt att minska mängden foder till ett enskilt djur.

Lantbrukaren måste ta många beslut på individuella bakgrunder som gör det viktigt att observera och styra utfodringsprocessen.

Elektriska ställdonslösningar från LINAK kan underlätta utfodringsprocessen avsevärt för lantbrukaren. Detta gäller till exempel för fodringsbehållare som gör det möjligt att utfodra djur individuellt.

Varje enskild behållare fylls separat via ett transportsystem. När foderbehållaren är full, frigörs fodret på ett enkelt sätt mekaniskt. Ett LINAK ställdon har kapacitet att frigöra upp till 100 foderbehållare samtidigt. 

Ett automatiserat utfodringssystem har betydande fördelar jämfört med manuella system. Lantbrukaren kan studera sina djur i lugn och ro vid fodringen istället för att vara upptagen med själva arbetet att utfodra djuren.  Detta är en stor fördel då djurens matvanor är en viktig indikation på dess hälsotillstånd.
  • Automatisk justering och dosering av foder för varje enskilt djur - garanterar rätt mängd foder, inte för lite eller för mycket foder.
  • Garanterar djurens välbefinnande och en optimal produktion
  • Gör justeringar och feedback möjligt – lätt att optimera systemet


Elektriska ställdonssystem från LINAK ger flexibilitet till applikationer genom att erbjuda utmärkta gränssnitt till styrsystem och databuskommunikationssystem.  Positioneringen är mycket exakt och överlägsen andra ställdonslösningar.

Vänligen kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och fler ställdonslösningar för foderautomation och annan lantbruksutrustning.

TECHLINE Product Configurator

TECHLINE PRODUKTVÄLJARE
Finn det ställdon som passar dina behov med LINAK’s
Ställdonsväljare »

Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?