select
 

ERGONOMI I PRODUKTIONEN

Viktigt med ergonomi
Ergonomi i produktionsanläggningar handlar om att anpassa arbetsuppgifterna efter arbetstagaren. Förbättrad ergonomi kan potentiellt förhindra belastningsskador och muskeltrötthet.

Enligt US Department of Labor, så står ergonomirelaterade skador för US$ 15-20bn varje år. Under 2013 så orsakade belastningsskador cirka 380.600 dagars sjukfrånvaro vilket är en tredjedel av det totala antalet dagar med sjukfrånvaro.

Enligt en färsk studie av Health and Safety Executive i Storbritannien, så påverkar belastningsskador en miljon människor varje år som ett direkt resultat av dåligt anpassade arbetsstationer.

Mot bakgrund av detta, är det inte så förvånande att studier av ergonomi blir alltmer viktigt. Ergonomisk design kan öka motivationen och arbetstillfredsställelsen som oftast resulterar i bättre prestanda och högre produktivitet.

Hur gör man
Beroende på vilken typ av arbete, finns det riktlinjer hur man gör arbetsplatsen ergonomisk korrekt när det gäller höjdjustering av arbetsstationer:

Correct work height

Eller på vilket sätt man utför sina arbetsuppgifter vid arbetsstationen:

How to arrange work

På LINAK, erbjuder vi en mängd olika lyftpelare, ställdon, styrenheter och kontroller designade för att justera applikationer som finns i moderna produktionslinor. Dessa kan  anpassas perfekt efter arbetstagarens förutsättningar, vilket innebär förbättrad arbetsergonomi för den specifike arbetstagaren. Resultatet är bättre ergonomi, färre belastningsskador och färre dagar med sjukfrånvaro, vilket är fördelaktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Height adjustable work station Speciellt när det gäller arbetsstationer är det mycket viktigt att kunna anpassa höjden efter arbetstagaren och efter vilka typer av arbetsuppgifter som ska utföras.

Lyftpelare som DL2 och BL1 i kombination med styrenhet CBD6S och en DP kontrollpanel garanterar smidiga rörelser för varje tillfälle.

För produktionslinor, kan höjdjustering och elektriska tiltfunktioner förbättra ergonomin för arbetstagaren.

Lyftpelare som BL1 och DL2 i kombination med styrenhet CBD6S och DPF med Display kommer att säkerställa optimala förhållanden för de anställda samtidigt som effektiviteten ökar. 
Height adjustable conveyer belt

Låt dig inspireras av denna broschyr:

Production ergonomics

Production ergonomics

Läs mer om varför ergonomi i produktionsanläggningar är viktigt för din affärsverksamhet.

Online Magazine | PDF

Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Fördelar med Ställdon
Rörelser utförda av innovativa elektriska ställdonssystem har många fördelar..
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?