select
 
Move for the Future

Möt framtiden med rörelser och öka din konkurrenskraft

I en snabbt föränderlig värld är det avgörande att hänga med i nya trender och förändringar. Företag som vill överleva nu och i framtiden, måste vara konkurrenskraftiga. För att vara konkurrenskraftiga måste de vara  kostnadseffektiva och redo för framtiden. 

Kostnadseffektiv prestanda
Färre driftstopp, mindre underhåll, snabbare installation, smart styrning och bättre precision innebär bättre utnyttjande av din applikation.

Redo för framtiden
Att vara redo för framtiden innebär att ha de mest enkla, moderna och smarta programmerbara funktioner för bäst utförande med hänsyn till styrning, precision och hastighet.

Konkurrensfördel
Kostnadseffektiv prestanda och innovativ teknik till din applikation kommer att ge dig konkurrensfördelar. Move for the Future.

EN DEL AV LÖSNINGEN – STÄLLDON MED integrated controller

IC Integrated Controller    IC Integrated Controller

Ställdonslösningar med programmerbara funktioner (IC) ger din applikation konkurrensfördelar. Installation och styrning har aldrig varit så enkelt, och alternativen för anpassningar är många.

IC, programmerbara funktioner, är olika alternativ för TECHLINE® ställdon. Dessa alternativ erbjuder allt från enkelt underhåll, styrning och installation, till ett brett utbud av anpassningsbara inställningar och återkoppling, det vill säga skräddarsydda rörelser enligt dina specifika behov. 

VÅRT SORTIMENT AV STÄLLDON MED IC options

Linear Actuators with IC Options
Läs mer om IC ställdon och andra LINAK produkter här.

IC ALTERNATIV

IC BASIC – PLUG & PLAY ALTERNATIVET

Denna enkla ställdonslösning kommer förkonfigurerad för att möta dina exakta krav. Vi kan skräddarsy slaglängd, hastighet, strömbegränsning och feedback av ställdonet såväl som en mängd andra detaljer.

IC Basic

IC ADVANCED – KUNDANPASSADE ALTERNATIVET

Om du väljer ställdon med IC Advanced alternativet kan du enkelt konfigurera och göra ändringar av bland annat hastighet, slaglängd och strömbegränsning med ett användarvänligt konfigurationsverktyg.

IC Advanced

PARALLELL

Detta alternativ konfigurerar sig med automatik för parallellkörning av upp till 8 ställdon.

Parallel

BUS – BUS-COMMUNICATION ALTERNATIVET

Detta alternativ ger dig obegränsad anpassning och förstärkt övervakning - genom alla fördelar med BUS-kommunikation. Vi kan leverera IC ställdon antingen med  CAN bus SAE J1939, Modbus RTU RS485 eller LIN bus enligt era önskemål.

BUS-communication


och lär dig mer om hur vi kan förstärka dina konkurrensfördelar med kostnadseffektiv prestanda som är redo att möta framtiden


Move On - Go Electric!

Move for the Future!

Läs mer om rörelser i framtiden med IC ställdon.

Online Magazine | PDFIC Options Chart

IC Options Chart

Vilka prestanda gäller för de olika ställdonen. Läs mer här.

Online Magazine | PDF

Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Fördelar med Ställdon
Rörelser utförda av innovativa elektriska ställdonssystem har många fördelar..
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.