select
 
TECHLINE systems

TECHLINE SYSTEM

TECHLINE® SYSTEM

TECHLINE system är kompletta system med rörelser där allt passar - det är bara att Plug & Play. Systemen är enkla att integrera i olika applikationer och har ett brett utbud av kontrollmöjligheter för att passa dina behov. Olika systemlösningar finns, både med mindre kompakta ställdon, och lösningar för riktigt tunga lyft. 

Den första systemlösningen består till exempel av en SMPS-T160, ställdonen (LA12, LA14, LA23, LA25 eller LA35 med Integrated Controller) och med kontrollalternativ som Bluetooth/App, RF receiver/remote control eller en handkontroll.

Den andra typen av systemlösning består av de robusta ställdonen LA36 och LA37 (med Integrated Controller). I detta system kopplas de två ställdonen LA36 och LA37 direkt till antingen Bluetooth/App, RF receiver/remote control eller en handkontroll.

SystemLÖSNINGAR


Systemlösning med:
 • SMPS-T160
 • Ett ställdon (LA12, LA14, LA23, LA25 eller LA35)
 • Bluetooth receiver
 • App control

System solution with one actuator


Systemlösning med:
 • SMPS-T160
 • Två ställdon (LA12, LA14, LA23, LA25 eller LAd5)
 • Bluetooth receiver
 • App control

System solution with two actuators


Systemlösning med:
 • SMPS-T160
 • Ett ställdon (LA12, LA14, LA23, LA25 eller LA35)
 • RF receiver
 • Remote control

System solution with remote control


Systemlösning med:
 • SMPS-T160
 • Ställdon (1 eller 2) (LA12, LA14, LA23 eller LA25) eller ett ställdon (LA35)
 • Ditt val av kontroll (flying wire)

System solution with flying wire


Systemlösning med:
 • Ett ställdon (LA36 eller LA37)
 • Bluetooth receiver
 • App control

System solution with Bluetooth


Systemlösning med:
 • Ett ställdon (LA36 eller LA37)
 • RF receiver
 • Remote control

System solution with RF receiver

Denna video visar hur snabbt det går och hur enkelt det är att koppla in systemet:TECHLINE system solutions

TECHLINE system solutions

Läs om Plug & Play systemlösningar från TECHLINE i denna broschyr.

Online Magazine | PDF

TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Tester av Ställdon
Extrem kyla och hetta, snabba temperaturförändringar, exponering av kemikalier och salt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?
Nå full potential
Läs hur TECHLINE ställdonslösningar har hjälpt företag att nå sin fulla potential.