select
Handkontroll HD80

Handkontroll HD80

HD80 gör det möjligt att ha två handkontroller i en enhet. Handkontrollen är försedd med en magnetlåsfunktion, vilket innebär två driftlägen - en för patienten/anhöriga och en för vårdpersonalen.

HD80 innebär att man har en bra överblick genom LED lampor som visar vilka funktioner som är låsta eller olåsta.

Handkontrollen är designad för att fungera med OpenBus™ systemen.

Med HD80, får du:
  • Upp till 6 knapprader med möjliga LED lampor
  • Upp till 42 LEDs för indikering
  • LINAK OpenBus™ teknik
  • Intuitiv drift
  • 2 driftsnivåer: en för patienten och en för vårdgivare
  • LED belysning
Control HD80

HandkontroLl HD80

View the data sheet as an online magazine or download the PDF.

Online Magazine | PDF

2D ritning

3D modeller finns i följande format:

LINEAR ACTUATORS AND ELECTRONICS
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain yourLINAK electronics. We are sure that your LINAK system will give you manyyears of problem-free operation.

Online Magazine | PDF

 

focus on floor beds

focus on floor beds

Beds can be constructed with an ability to be lowered almost to floor height. For the end-user this lowering function means prevention of accidents to hospital patients and elderly people.

Online Magazine | PDF

 

focus on couches and tables

focus on couches and tables

Flexible functionality and improved ergonomics are some of today’s needs for treatment and examination couches.

Online Magazine | PDF

 

focus on treatment chairs

focus on treatment chairs

Flexible functionality and valuable accessories for treatment chairs.

Online Magazine | PDF

 

focus on stretchers

focus on stretchers

Full functionality, battery power, and comfort for mobile applications. LINAK provides a system solution for stretchers, bed trolleys and other mobile applications.

Online Magazine | PDF