select
BORDSPANEL DPT

BORDSPANEL DPT

DPT är en innovativ DESKLINE® touchpanel från LINAK. Panelen är det perfekta valet för kontorsbord där modern design är nyckelordet.

Den sofistikerade lösningen bygger på samma touchteknik som används för till exempel induktionshällar. DPT kombinerar högklassig design med den senaste tekniken, till exempel manövrering med enkel beröring.

DPT är konstruerad för att integreras direkt i bordsskivan, vilket ger optimal ergonomi för slutanvändaren. Integreringen i bordsskivan säkerställer att panelen smälter in helt i bordets design.

DPT visar den aktuella bordshöjden i en display. Förutom vanlig inställning uppåt och nedåt har DPT 3 minnespositioner och är kompatibel med styrenhet CBD6S.

DPT finns tillgänglig i en 1-kanalig version för styrning av enskilda eller parallella kanaler. Som en tjänst för slutanvändarna kan DPT visa felkoder och hjälpa till att diagnostisera möjliga fel i systemet.

BORDSPANEL dpt

Läs databladet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

 

Controls/Handsets USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL1 SYSTEM USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL1A systems user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL2 system USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

 

 

DL2 and CBD4/CBD5/cbd6 systems
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DESKLINE DL2 and CBD6S User Manual

DL2 and CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL4S System with CBD6S User Manual

DL4S System with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use, and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL5/DL6 system user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL7 system user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL12, DL14, DB14, DL17 system with CBD4, CBD5 or CBD6 User Manual

DL12, DL14, DB14, DL17 system with CBD4, CBD5 or CBD6 User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL12, DL14, DB14, DL17 System With CBD6S User Manual

DL12, DL14, DB14, DL17 System With CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL15/DL16 system user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DB5/DB6 system user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL8, DL9, DL10 and DL11 With CBD6S User Manual

DL8, DL9, DL10 and DL11 with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

 
 

 

focus on kitchens 

Take your kitchen to the next level.
Only imagination set s limits to how electric movement can improve tomorrow’s kitchen.

 

FELSÖKNING


  1. Bordet går inte att köra
  2. Bordet kan endast köra nedåt
  3. Hur man lagrar en minnesposition
  4. Höjden i displayen är inte korrekt
  5. Displayen visar bara ett streck (-) och fungerar inte
  6. Bordet kör inte upp till full höjd. Det stannar alltid i samma position.
  7. Displayen visar felkod E01 istället för höjden
 

BORDET GÅR INTE ATT KÖRA


Check: Är strömmen ansluten till styrenheten?
Testa/Lösning: Försök att ansluta en lampa eller liknande till strömuttaget för att checka att spänningen är OK.

Check: Är alla anslutningar korrekt monterade till styrenheten och benen?
Testa/Lösning: Kontrollera alla anslutningar.

Check: Finns det några synliga skador på kablar, kontroll, styrenhet eller ben?
Testa/Lösning: Skadade delar måste bytas ut - kontakta företaget där du köpte ditt bord.

Tillbaka till toppen.


BORDET KAN BARA KÖRAS NEDÅTTillbaka till toppen.


HUR DU LAGRAR EN MINNESPOSITION


  • Favoritpositioner för sitta/stå kan lagras. Följ instruktionerna i videon eller i texten nedan.
 
Hur man lagrar en position

Hur man lagrar:
1. Kör bordet till den höjd du önskar lagra
2. Tryck in ‘S’ och sedan memoryknappen
Din position har nu blivit lagrad

För att hitta din minnesposition, tryck in memoryknappen tills du når den lagrade positionen.

- Ladda ned följande video: Hur du lagrar en position (21Mb .wmv-file)

Tillbaka till toppen.


HÖJDEN I DISPLAYEN ÄR INTE KORREKT


  • Korrigera höjden i displayen till den aktuella bordshöjden genom att följa instruktionerna i videon eller i texten nedan.
 
Hur du ställer in höjden på ditt bord (DP1C och DPT)

Mät den aktuella höjden på ditt bord – från golvet till ovansidan av bordsskivan. Om du har en DPT så måste du låsa upp kontrollen först. Följ instruktionerna i videon: Hur du låser upp en DPT bordspanel.

1. Tryck in ‘S’ och håll knappen intryckt till ett ‘S’ syns i displayen
2. Under tiden du trycker in ‘S’ knappen använd upp- och nedknapparna för att ändra siffrorna till den aktuella höjden.

- Ladda ned videon: Hur du ställer in höjden på ditt bord (DP1C och DPT) (14Mb .wmv-file)

Tillbaka till toppen.


displayEN visar bara ett streck (-) och fungerar inteTillbaka till toppen.


BORDET KÖR INTE UPP TILL FULL HÖJD. DET STANNAR ALLTID I SAMMA POSITION.

 
  • Systemet har fått ett nytt ändlägesstopp. För att radera denna position, måste bordet nollställas igen. Följ instruktionerna i videon: Hur du nollställer ditt bord.

Tillbaka till toppen.


displayEN VISAR FELKOD E01 ISTÄLLET FÖR HÖJDENSkulle andra felkoder synas i displayen, vänligen titta i användarmanualen för mer information.

Tillbaka till toppen.YouTube video - "How to unlock a DPT desk panel":

 
Hur du låser upp en DPT bordspanel

Lås upp DPT
1. Tryck in ‘S’ knappen och en siffra visas i displayen
2. Du kan nu justera ditt bord
Bordspanelen låser sig själv i några sekunder efter att justeringen har utförts.

- Ladda ned videon: Hur du låser upp DPT bordspanel (7Mb .wmv-file)

Tillbaka till toppen.YouTube video - "How to initialise your desk":


Hur du nollställer ditt bord
Bordet går inte att köra upp om det inte har nollställts
Om displayen visar: felkod E01

Hur man nollställer:
1. Tryck in nedåtknappen och kör ned bordet till den lägsta positionen.
Håll knappen intryckt tills bordet stannar helt

2. Tryck på nedknappen och håll den intryckt i 5 sek tills bordet stannar helt.
Nu kan bordet köras upp.

- Ladda ned videon: Hur man nollställer ett bord (16Mb .wmv-file)

Tillbaka till toppen.
För mer information vänligen läs DESKLINE User Manuals.
Vad är en Kontroll
En kontroll är den enhet som används för att styra rörelserna av ett LINAK ställdonssystem…
DESKLINE Applikationer
Se exempel på DESKLINE applikationer.
Kontakta LINAK
Behöver du hjälp att hitta den produkt som passar dina specifika krav?