select
Bordspanel DPB

Bordspanel DPB

Den kompakta designen och enkla monteringen hos DPB gör den till en perfekt bordspanel för höj- och sänkbara bord där bara upp och nedfunktioner efterfrågas. 

De upphöjda upp- och nedknapparna formade som pilar gör panelen mycket intuitiv att använda. 

Panelen är kompatibel med alla DESKLINE® styrenheter. Alternativt kan DPB monteras i en låda så panelen går att dölja under bordet när den inte används och smälter in perfekt i bordskonstruktionen.

BORDSPANEL dpb

Läs databladetet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

 

2D ritning

3D modeller finns i följande format:

Controls/Handsets USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL1 SYSTEM USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL1A systems user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL2 system USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

 

DL2 and CBD4/CBD5/cbd6 systems
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DESKLINE DL2 and CBD6S User Manual

DL2 and CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL5/DL6 system user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL7 system user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

 

DL12, DL14, DB14, DL17 system with CBD4, CBD5 or CBD6 User Manual

DL12, DL14, DB14, DL17 system with CBD4, CBD5 or CBD6 User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL12, DL14, DB14, DL17 System With CBD6S User Manual

DL12, DL14, DB14, DL17 System With CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL15/DL16 system user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DB5/DB6 system user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.


 

DL8, DL9, DB9, DL10 and DL11 User Manual

DL8, DL9, DB9, DL10 and DL11 User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL8, DL9, DL10 and DL11 With CBD6S User Manual

DL8, DL9, DL10 and DL11 with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

FELSÖKNING


  1. Bordet går inte att köra
  2. Bordet kan bara köras nedåt
  3. Bordet går inte att köra till full höjd. Det stannar alltid i samma position.

1. BORDET GÅR INTE ATT KÖRA


Check: Är strömmen ansluten till styrenheten?
Testa/Lösning: Försök att ansluta en lampa eller liknande till strömuttaget för att testa att spänningen är OK.

Check: Är alla anslutningar korrekt monterade i styrenheten och i benen?
Testa/Lösning: Kontrollera alla anslutningar.

Check: Finns det några synliga skador på kablar, kontroll, styrenhet eller ben?
Testa/Lösning: Skadade delar måste bytas ut - kontakta företaget där du har köpt bordet.

Tillbaka till toppen.


2. BORDET KAN BARA KÖRAS NEDÅT
Tillbaka till toppen.


3. BORDET KÖR INTE UPP TILL FULL HÖJD. DET STANNAR ALLTID I SAMMA POSITION

 
  • Systemet har ett nytt ändlägesstopp. För att radera denna position, måste bordet nollställas igen. Följ instruktionerna i videon: Hur du nollställer ditt bord.

Tillbaka till toppen.


YouTube video - "How to initialise your desk":


Hur du nollställer ditt bord
Bordet går inte att köra upp om du inte har nollställt det
Om displayen visar: error code E01

Hur du nollställer:
1. Tryck in nedåtknappen och kör ned bordet till den lägsta positionen.
Håll knappen intryckt till bordet stannar helt.

2. Tryck in nedknappen igen och håll den intryckt i 5 sek.
Nu kan bordet köras upp.

- Download videon: Hur du nollställer ditt bord (16Mb .wmv-file)

Tillbaka till toppen.
För mer information vänligen läs DESKLINE User Manuals.

Relaterade Produkter

Vad är en Kontroll
En kontroll är den enhet som används för att styra rörelserna av ett LINAK ställdonssystem…
DESKLINE Applikationer
Se exempel på DESKLINE applikationer.
Kontakta LINAK
Behöver du hjälp att hitta den produkt som passar dina specifika krav?