select
Bordspanel DP1CS

Bordspanel DP1CS

DP1CS bordskontroll är det perfekta valet för att justera alla typer av bord från tunga arbetsstationer till kontorsbord där man efterfrågar en panel med höjdangivelse. 
DP1CS har en kompakt design och är enkel att montera under olika typer av höj- och sänkbara bord.

Upp och nedknapparna är extra "användarvänliga" då de har en design enligt funktion, vilket innebär att användaren kan känna skillnaderna och det är inte nödvändigt att titta när man kör systemet.

DP1CS har en display med höjdangivelse antingen i cm eller inches. Displayen stängs av när man inte använder den och sparar energi i standbyläge.

Dessutom kan displayen visa felkoder och därmed bidra till att diagnostisera möjliga fel.

 

 

DP1CS data sheet

DP1CS Data Sheet

Läs databladet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

Online Magazine | PDF


2D drawing DP1CS

3D models are available in the below formats:

 

Controls/Handsets USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL1 SYSTEM USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL1A systems user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL2 system USER MANUAL

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

 

 

DL2 and CBD4/CBD5/CBD6 systems
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DESKLINE DL2 and CBD6S User Manual

DL2 and CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL4S System with CBD6S User Manual

DL4S System with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use, and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL5/DL6 system user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL7 system user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.


 

DL12, DL14, DB14, DL17 system with CBD4, CBD5 or CBD6 User Manual

DL12, DL14, DB14, DL17 system with CBD4, CBD5 or CBD6 User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL12, DL14, DB14, DL17 System With CBD6S User Manual

DL12, DL14, DB14, DL17 System With CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DL15/DL16 system user manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

DL15, DL16 with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

DB5/DB6 system user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

 

DL8, DL9, DB9, DL10 and DL11 User Manual

DL8, DL9, DB9, DL10 and DL11 User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 
DL8, DL9, DL10 and DL11 With CBD6S User Manual

DL8, DL9, DL10 and DL11 with CBD6S User Manual

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

Online Magazine | PDF

 

Trouble Shooting


  1. The desk does not drive at all
  2. The desk can only drive downwards
  3. How to store a memory position
  4. The height in the display is not correct
  5. The desk will not drive the full stroke upwards. Always stops in the same position
  6. The display shows E01 error code instead of the height

The desk does not drive at all


Check: Is the mains connected to the control box?
Try/Solution: Try to connect a lamp or similar to the mains supply to check that the supply voltage is OK.

Check: Are all plugs mounted correctly in the control box and to the leg?
Try/Solution: Check all connections.

Check: Are there any visible damages on cables, controls, the control box or legs?
Try/Solution: Damaged parts must be exchanged – contact the company where you bought your desk.


Back to top.


The desk can only drive downwardsBack to top.


How to store a memory position


  • Favourite positions e.g. for sitting and/or standing can be stored. Follow the procedure shown in the video or in the text below.


How to store a position

How to store:
1. Drive to the height you wish to store
2. Press ‘S’ and then the memory button
Your position has now been stored

To recall your memory position, press the memory button until you reach the stored position.

- Download above video: How to store a position (21Mb .wmv-file)

Back to top.


The height in the display is not correct


  • Correct the height in the display to the actual height of the desk by following the procedure shown in the video or in the text below.


How to set the height of your desk (DP1C and DPT)

Measure the actual height of your desk – from floor to the upper edge of the tabletop. If you have a DPT you need to unlock the control. Follow the procedure shown in the video: How to unlock a DPT desk panel.

1. Press ‘S’ and keep pushing the button until an ‘S’ appear in the display
2. While pushing ‘S’ use the up and down key to change the figure to the actual height

- Download above video: How to set the height of your desk (DP1C and DPT) (14Mb .wmv-file)

Back to top.


The desk will not drive the full stroke upwards. Always stops in the same position

 
  • The system has set a new end-stop outwards. To erase this position, the desk must be initialised again. Follow the procedure shown in the video: How to initialise your desk.

Back to top.


The display shows E01 error code instead of the height


  • There is a malfunction in the desk. Error code E01 means that the desk must be initialised. Follow the procedure shown in the video: How to initialise your desk.

Back to top.YouTube video - "How to initialise your desk":


How to initialise your desk
The desk cannot drive up if it has not been initialised
If display: error code E01

How to initialise:
1. Press down key and drive to the lowest position.
Hold the key until the desk stops completely

2. Reactivate the down key and hold the key until the desk stops completely.
Now the desk can drive up.

- Download above video: How to initialise your desk (16Mb .wmv-file)

Back to top.
For further information please see the DESKLINE User Manuals.
Vad är en Kontroll
En kontroll är den enhet som används för att styra rörelserna av ett LINAK ställdonssystem…
DESKLINE Applikationer
Se exempel på DESKLINE applikationer.
Kontakta LINAK
Behöver du hjälp att hitta den produkt som passar dina specifika krav?