select
Attendant Control Panel (ACP)

Attendant Control Panel (ACP)

ACP (Attendant Control Panel) används till avancerade sjukhussängar och vårdsängar där patientpositionering måste kontrolleras noggrant av vårdpersonalen. 

Med ACP kan vårdpersonalen få direkt kontroll över kritiska positioneringsfunktioner, samtidigt som patienten har begränsade inställningsmöjligheter. Den här höga graden av selektiv styrning är avgörande vid till exempel ryggradsskador, där placeringen av ryggstödet måste övervakas noga. ACP är ergonomiskt utformad och enkel att installera, även på avancerad utrustning.

ACP monteras utom räckhåll för patienten (till exempel i änden av sängen), vilket hindrar att patienten kan använda kontrollen på ett felaktigt, eller till och med farligt sätt.

attendant control panel (ACP) 

Läs databladet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

 

2D ritning

3D modeller finns i följande format:

LINEAR ACTUATORS AND ELECTRONICS
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK electronics. We are sure that your LINAK system will give you many years of problem-free operation.

 

 
Vad är en Kontroll
En kontroll är den enhet som används för att styra rörelserna av ett LINAK ställdonssystem…
MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Kontakta LINAK
Behöver du hjälp att hitta den produkt som passar dina specifika krav?