select
 

Styrenheter

select
DESKLINE styrenheter är hjärtat i ett DESKLINE system vilka kontrollerar rörelserna av de anslutna lyftpelarna och ställdonen. Styrenheterna garanterar smidiga och nästan ljudlösa rörelser.
Styrenhet CBD6S för bord är kompakt, lätt, har låg elförbrukning i standbyläge som standard, intuiti...
Vad är en Styrenhet
En styrenhet är hjärtat och hjärnan i en ställdonslösning…
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Kontakta LINAK
Dialog och ett nära samarbete är den kortaste vägen till en perfekt lösning.