select
 
CBH Basic

CBH Basic

HOMELINE® familjen av CBH styrenheter är det optimala valet för många sängapplikationer där man använder linjära ställdon.

Styrenhetsfamiljen består av två modeller: styrenhet Basic för lösningar med 2 kanaler för lågprissängar och den avancerade styrenheten som har 2 kanaler för linjära ställdon och 2 kanaler för t ex massagemotorer för sängar som erbjuder fler funktioner och tillval.

CBH har samma storlek antingen det är en Basic eller Advanced styrenhet och båda versionerna har låg strömförbrukning. CBH måste anslutas till en extern strömkälla.

Ur miljösynpunkt är CBH ett bra val då CBH systemet har extremt låg strömförbrukning i standbyläge: bara 0.1W.

CBH Basic är kompatibel med LA27 linjära ställdon och den trådbundna HB10 handkontrollserien. Den externa strömkällan kan vara SMPS001 (230V) eller SMPS002 (120V).
Control Box CBH Basic Data Sheet

STYRENHET CBH Basic

Läs databladet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

Online Magazine | PDF

2D ritning

3D modeller finns i följande format:


 

Single actuator systems for leisure beds

Learn more about CBH single actuator systems with a high lifting capacity that ensures maximum flexibility for box spring manufacturers.

Online Magazine | PDF

 

CBH Basic system user manual

This user manual will tell you how to install, use, and maintain your CBH Basic system.

Online Magazine | PDF

Relaterade Produkter