select
Styrenhet CB6

Styrenhet CB6

Styrenhet CB6 är specialdesignad för att användas tillsammans med LA27 och LA40 inom sjukvårdssektorn. Styrenheten är designad för att monteras på det linjära ställdonet LA27/LA40 och användas med CB9C och LA31 systemet. Styrenhet CB6 har en LED-indikator med ON-funktion, avtagbara nätkablar och låsmekanism till alla kablar.

Styrenheten CB6 kommunicerar med LA27/LA40 genom inbyggda ändlägessignalbrytare i ställdonet. Signalbrytarna gör att strömmen till motorn bryts i styrenheten, inte i ställdonet. Detta gör att ställdonet endast går att köra i motsatt riktning när det har nått ändlägesposition.

LINAK rekommenderar att man använder CA30 och CA40 för nya projekt.

  • Ingångsspänning: 220-240/120/100 V


STYRENHET CB6 

Läs databladet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

 

LINEAR ACTUATORS AND ELECTRONICS
user manual 

This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK electronics. We are sure that your LINAK system will give you many years of problem-free operation.

 

 

focus on floor beds

Beds can be constructed with an
ability to be lowered almost to floor height. For the end-user this lowering function means prevention of accidents to hospital patients and elderly people.

 

Vad är en Styrenhet
En styrenhet är hjärtat och hjärnan i en ställdonslösning…
MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Kontakta LINAK
Behöver du hjälp att hitta den produkt som passar dina specifika krav?