select
Servicedataverktyg för JUMBO CARE 2nd generation

Servicedataverktyg för JUMBO CARE 2nd generation

Trenden går mot mer schemalagd service av patientlyftar. Servicedataverktyget säkerställer effektivt underhåll av patientlyftar. Detta är bra för både patienter och vårdgivare då det ger:
  • säker patienthantering

  • ergonomiska arbetsförhållanden med patientlyftar som fungerar tack vare förebyggande underhåll
Det är avgörande att ha kunskap om slitaget av ställdonen för att hålla reda på när det är dags för ett rekommenderat servicebesök av en servicetekniker.

Servicedataverktyget ger enkel avläsning av information om
ställdonets livslängd, servicedata och batteriladdning via en bärbar dator.

Förutom det användarvänliga och lättförståeliga gränssnittet finns ikoner för integrerad hjälp och information. Dessa kan användas i till exempel handböcker för patientlyftar eller checklistor som serviceteknikerna kan följa under sina servicebesök. Dessutom finns en integrerad servicerapportfunktion för enkel dokumentation av servicedata och anteckningar från servicebesöket.

ServicedataVERKTYG FÖR
CBJ-Care 2nd generation

Läs databladet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

 
 
Ingen 2D ritning finns tillgänglig.

Inga 3D modeller finns tillgängliga.

Safe patient handling video: 

Service readout and Service Data Tool with
JUMBO Care 2nd generation user manual

See how the Service Data Tool for JUMBO Care 2nd generation enables easy read-out of lifetime actuator information, service data and battery state on a laptop.

Online Magazine | PDF

 

JUMBO means safe patient handling

JUMBO system solutions for patient lifts give you a lift in production, in usage and in service. LINAK takes safe patient handling seriously.

Online Magazine | PDF

 

Medline & Careline product overview

Medline & Careline product overview

Dive in to the wide variety of innovative MEDLINE & CARELINE products that can help you improve your hospital and healthcare equipment.

Online Magazine | PDF

Relaterade Produkter

MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Utmaningen inom vården
Hur sköter du fler patienter med färre händer?
Kontakta LINAK
Behöver du hjälp att hitta den produkt som passar dina specifika krav?