select
Säkerhetsbrytare (SLS)

Säkerhetsbrytare (SLS)

LINAK har designat en brytare som kan monteras med ställdon som använder 24V DC: LA12, LA22, LA28, LA31, LA32, LA34LA44 eller BL1 samt med en styrenhet på till exempel en sängram. SLS kan användas som en säkerhetsfunktion för att bryta strömmen till ställdonet.

SLS finns tillgänglig med 1 eller 2 brytare (som aktiveras
samtidigt). Den kan placeras så att den förhindrar oavsiktlig placering av de olika ramdelarna i förhållande till varandra, eller som en extern gränslägesbrytare som skyddar ramen från den fulla kraften hos ställdonet i ändläget. Ställdonet stoppas automatiskt när du trycker på knappen.

Det är nödvändigt att ange om ställdonet ska gå ut eller in när brytaren aktiveras och stoppar ställdonet. Dessutom kan SLS användas som en extern signalenhet och bland annat skicka signaler till styrenheten. Den här signalen kan begränsa eller störa funktionen hos till exempel en säng.


sÄKERHETSBRYTARE (sls)  

Läs databladet som en online broschyr eller ladda ned en PDF.

 

2D ritning

3D modeller finns i följande format:

Inga 3D modeller finns tillgängliga.
Vänligen kontakta LINAK för mer information.

  DL2 system USER MANUALS

  This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

   
   
   

  DL1 system user manual

  This User Manual will tell you how to install, use and maintain your LINAK DESKLINE® products.

   

   

  MEDLINE & CARELINE Applikationer
  Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
  Kontakta LINAK
  Behöver du hjälp att hitta den produkt som passar dina specifika krav?