select
 

Privacy Policy

Läs noga igenom vår Integritetspolicy. Genom att fortsätta använda våra tjänster antas du godkänna villkoren och bestämmelserna i vår Integritetspolicy.

Tack för att du ägnar tid åt att läsa vår Integritetspolicy. Vi vill med denna policy redogöra för vilka uppgifter vi samlar in när du kommunicerar med oss, använder våra tjänster eller besöker någon av våra lokala webbplatser, samt hur vi gör det och varför. Vi vill också redogöra för de särskilda sätt vi använder och röjer uppgifter på. Vi respekterar till fullo varje önskemål om sekretess avseende personuppgifter som röjs för oss och vi är medvetna om behovet av att vederbörligen skydda och hantera alla personuppgifter vi tar emot. Vi kommer aldrig att sälja uppgifter om dig eller andra användare.

Vilka är vi?

LINAK Group är ett internationellt företag som arbetar med att utforma och tillverka elektriska linjära ställdonssystem. LINAK A/S är baserat i Guderup i Danmark och finns genom dotterbolag eller distributörer representerat i flera länder över hela världen. Här finns en förteckning över företag inom LINAK Group: LINAK dotterbolag och distributörer runt om i världen. Webbplatsen kontrolleras av LINAK A/S, med mindre en webbplats i sina villkor eller på annat sätt anger att den kontrolleras av någon annan entitet inom LINAK. Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

LINAK samlar in uppgifter som kan knytas till personer, som namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer (om sådana lämnas), IP-adress och det intresse du hyser för våra produkter. Denna typ av data samlas endast in när du frivilligt lämnar dem till oss och/eller när du har lämnat ditt samtycke. Vi kan på olika sätt samla in andra slags data: LINAK registrerar uppgifter som skickas in via kontaktformuläret på webbsidorna i syfte att behandla dina kommentarer, frågor eller förslag, eller när du prenumererar på våra nyhetsbrev. Uppgifter som skickas in via vårt kontaktformulär eller prenumerationsformulär överförs i form av SMTP-kommunikation via vår tredjemansleverantör av e-posttjänster. Observera att uppgifter som skickas in via vårt kontaktformulär eller prenumerationsformulär överförs i öppen form. Det betyder att inte alla steg i förmedlingen av ditt meddelande krypteras innan ditt meddelande når oss. Du kanske därför föredrar att använda en säkrare kommunikationsmetod för att komma i kontakt med oss, t.ex. per telefon. Vi samlar automatiskt in uppgifter om dina besök till och användning av vår webbplats. Personuppgifterna kan inbegripa din IP-adress, operativsystem, webbläsar-ID, navigeringsaktivitet och andra data om hur du interagerat med vår webbplats. Vi vill vänligen be dig att inte skicka oss känsliga personuppgifter, som uppgifter rörande ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan livsåskådning, hälsa, biometriska eller genetiska uppgifter, fällande domar i brottmål eller medlemskap i fackförening. Varken vår verksamhet och därtill hörande tjänster eller webbsidorna är avsedda eller utformade för att locka barn som inte fyllt 18 år eller är yngre. Så kan vi komma att använda dina personuppgifter:

Dina data kan behandlas i följande syften:

 • för att kontakta dig avseende försäljning eller tjänster,
 • för att tillhandahålla önskade tjänster och nyhetsbrev,
 • för att genomföra enkäter om hur vi kan göra våra tjänster bättre för dig,
 • för att förbättra våra tjänster, samt
 • för andra syften som du uttryckligen ber om.

Vi behandlar data som samlas in med hjälp av cookies för att i) erbjuda, förbättra och optimera webbplatsens och dess tjänsters prestanda och användarupplevelse, ii) genomföra kund- och användaranalyser och segmentering för att förbättra vår förståelse av våra användare och erbjuda användare bättre och mer skräddarsydda tjänster, samt iii) skapa statistik. Mer information om cookies finns i vår cookie-policy, som du hittar på vår webbplats. Med vem delar vi dina person uppgifter?

LINAK kan för ovan angivet bruk och syften internt röja dina personuppgifter för något företag i LINAK Group. Skälet är att vi strävar efter att ge dog den bästa servicen.

Vi kan även röja dina personuppgifter för tredje man när vi:

 • använder tredjemansentiteter för att stå värd för vår webbplats och andra tjänster,
 • använder ett externt system för marknadsföring via e-post för att hantera nyhetsbrev rörande olika marknadsförings- och försäljningsfrågor,
 • använder tredje man vid evenemang till vilka du anmäler dig, för att göra det lättare för dig att delta i sådana evenemang,
 • använder ett CRM-system för att hantera personuppgifter om relationer med personer med vilka vi har kommunicerat via e-post, per telefon eller personligen,
 • bearbetar order i vårt ERP-system genom att använda ett minimum av dina personuppgifter,
 • använder ett externt kundupplevelsesystem för att inhämta feedback om hur väl LINAK presterar, samt
 • när vi är skyldiga att röja dina personuppgifter enligt gällande rätt och bestämmelser, vilket kan inbegripa lagstiftning utanför det land där du är bosatt.

LINAK använder personuppgiftsbiträden och dina personuppgifter kan därmed överföras till och lagras av tredjemansspecialister som engagerats av LINAK. Personuppgiftsbiträde som är tredje man och LINAK kommer att samarbeta för att tillhandahålla det innehåll och de tjänster du efterfrågar, och samtidigt säkra att sekretessen tryggas för dina uppgifter och vidta erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder. LINAK anpassar regelbundet sina säkerhetsföreskrifter till pågående teknisk utveckling. Information om hur vi använder Analytics, Google Tag Manager, reCAPTCHA, YouTube och Vimeo återfinns här:

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och som medger att din användning av webbplatsen analyseras.

Den information en cookie genererar om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Du kan hindra lagring av cookies genom att göra relevanta inställningar av din webbläsarprogramvara, men observera att om du gör det kanske du inte kommer att kunna använda alla denna webbplats funktioner till fullo. Vidare kan du hindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (däribland din IP-adress) och att Google behandlar dessa data, genom att ladda ned relevant insticksprogram till webbläsaren.

Google Tag Manager är en lösning som drivs av Google och som medger att marknadsförda webbplatsmarkörer hanteras med hjälp av ett gränssnitt. Själva Tag Manager-verktyget (som tillämpar markörerna) är en domän utan cookies och registrerar inte personuppgifter. Verktyget gör att andra markörer aktiveras som i sin tur under vissa omständigheter kan registrera data. Google Tag Manager kommer inte åt dessa uppgifter. Har registrering stängts av på domän- eller cookie-nivå, fortsätter denna inställning att gälla för alla spårningsmarkörer som tillämpas med Google Tag Manager. Vi kan be om ditt tillstånd för att lämna ut vissa produktdata (t.ex. dina kontouppgifter) till andra Google-produkter för att aktivera vissa funktioner, exempelvis för att göra det lättare att lägga till nya spårningsmarkörer för omvandling för AdWords. Våra utvecklare kan också ibland kontrollera information om användning av produkter för att ytterligare optimera dem. Vi kommer emellertid aldrig att utan din uttryckliga tillåtelse skicka sådana data till andra Google-produkter. Ytterligare information återfinns i villkoren för användning för denna produkt: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Vi använder den reCAPTCHA-tjänst Google tillhandahåller för att skydda det du skickar in via online-formulär för inskick på denna webbplats. För att hindra att vissa funktioner på webbplatsen används eller missbrukas av skräppostrobotar (spam bots) kontrollerar detta insticksprogram om du är en person. Frågan från detta insticksprogram inbegriper att skicka IP-adress och eventuella andra data Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten från Google. Ditt bidrag kommer i detta syfte att kommuniceras till och användas av Google. Om emellertid din IP-adress tidigare har trunkerats av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter till överenskommelsen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är den i och med detta anonymiserad. Endast i undantagsfall skickas en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och trunkeras där. Google kommer, å denna webbplats operatörs vägnar, att använda dessa data för att utvärdera din användning av denna tjänst. Den IP-adress reCAPTCHA tillhandahåller från din webbläsare kommer inte att slås samman med andra data från Google.

Denna datainsamling är underkastad Googles bestämmelser om dataskydd. Mer information om Googles integritetspolicy återfinns här: https://policies.google.com/privacy

Genom att använda tjänsten reCAPTCHA samtycker du till att Google behandlar data om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.

Vi använder inbäddade YouTube-videofilmer i avancerat sekretessläge. YouTube är en Google-tjänst. YouTube erbjuder ett avancerat sekretessläge, vilket garanterar att YouTube inte lagrar cookies med uppgifter som kan knytas till personer på din dator. Du kan läsa mer om avancerat sekretessläge här. När du besöker webbplatsen och de inbäddade videofilmerna förmedlas IP-adressen. Denna kan inte tilldelas med mindre du har loggat in eller är ständigt inloggad på YouTube eller någon annan Google-tjänst innan du visar sidan. När du börjar spela upp en inbäddad videofilm genom att klicka på den, kommer det avancerade sekretessläget på din dator bara att spara cookies till YouTube som inte innehåller några uppgifter som kan knytas till personer. Dessa cookies kan blockeras med hjälp av relevanta webbläsarinställningar och tillägg. Källa: YouTube "Aktivera avancerat sekretessläge". Mer information om hur man integrerar YouTube-videofilmer finns på YouTube:s informationssida: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en

Vi använder även Vimeo videospelare och Vimeo inbäddbara videospelare använder cookies från utgivaren som är avgörande för upplevelsen av videospelaren. Visa mer info om Vimeo genom att klicka här.

Hur länge lagrar vi dina data?

LINAK sparar dina personuppgifter bara så länge som rimligen behövs för det syfte för vilket de samlats in. LINAK kan behöva lagra data för att efterleva krav enligt lag. Vi kan spara data i anonymiserad form i statistiksyfte i stället för att radera dina data. Dina datarättigheter:

Du kan när som helst välja att inte få e-brev rörande marknadsföring från oss. Du måste använda den länk för att avbryta prenumerationen som finns i marknadsföringsmaterialet. Omedelbart därefter kommer vi att göra vad du begär.

Har du några kommentarer eller frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill få åtkomst av, uppdatera, ändra eller radera någon av dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom att använda denna länk: LINAK eller genom att skicka ett e-brev till dataprivacy@linak.com

Vår postadress:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg
Danmark
Organisationsnummer: 66365328

Anser du att vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter olagligt kan du anföra klagomål hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm (Datainspektionen).

Ändringar
Vi kan ibland göra ändringar i denna Integritetspolicy. Varje uppdatering och ändring kommer att laddas upp till webbplatsen.

Senast uppdaterad: 4 juli 2018