select

Säkerhet ingår när du installerar ett LINAK system

Det finns ett stort antal funktioner som förbättrar och garanterar säkerheten kring justerbara vårdapplikationer när du installerar ett LINAK ställdonssystem. Genom utveckling, teknik, kompetens, nytänkande och kreativa idéer hjälper LINAK dig att ta hand om patienter och vårdpersonal såväl som själva applikationerna.

Produktnyheter:  den 18 september 2018
Safety

När man arbetar inom vårdsektorn är säkerheten ett allmänt förekommande ämne. Det är inte bara patienter som behöver känna sig trygga - vårdpersonal måste också ha en säker arbetsmiljö för att vara effektiva och kunna ge en optimal behandling och vård. Även de justerbara applikationerna som används måste vara säkra, det vill säga de måste vara extremt slitstarka för att kunna fungera säkert under en hel livslängd. LINAK har ett stort fokus på säkerhet i arbetet med utvecklingen av ställdon för modern sjukvård, och detta är anledningen.

Uppfylla aktuella standarder för att erhålla medicinskt godkännande
Strängt definierade standarder och normer måste följas för att uppfylla de godkännanden som behövs för att få tillhandahålla vårdutrustning idag. Eftersom justerbara ställdonssystem spelar en stor roll inom modern sjukvård, spenderar LINAK betydande resurser för att uppfylla dessa standarder.

‘Den som lanserar en produkt på marknaden idag utan att vara noga med säkerheten kommer sannolikt att misslyckas´, säger Jørgen Sobol, LINAK Sales Director. ‘Som leverantör av elektriska komponenter för vården har LINAK ett särskilt ansvar här’.

LINAK produkter har levt upp till dessa standarder och normer under många år. Detta har gjort det enklare för tillverkare av vårdutrustning att uppfylla standarderna och få de godkännanden de behöver.

Fokus på riskhantering och användbarhet
För att anpassa sig till kraven i IEC 62366 har LINAK en väldefinierad riskhanteringsprocess inklusive processer i användbarhetsteknik. Vi tar felanvändning av produkterna i beaktning och situationer som kan orsaka risker när produkter används, vi gör rekommendationer och varningar för att minska dessa risker. 

LINAK är certifierade enligt ISO14971 Riskhanteringsstandard. Vi tillhandahåller resterande riskdokumentation för alla våra komponenter för att hjälpa applikationstillverkaren i riskanalysprocessen.

Säkerhet både utanpå och inuti alla produkter
Från de mekaniska säkerhetsfunktionerna, till exempel en säkerhetsmutter, quick release eller en spärr spline funktion, till OpenBus™ lösningar som tillhandahåller prestationsstatusdata eller förhindar oavsiktlig rörelse - LINAK täcker in allt.
  Safety quick release
Quick release är en viktig funktion som säkerställer snabb sänkning av applikationen i nödsituationer till exempel om HLR skulle behövas.

Som exempel, vi hjälper sjukhusens med bekämpning av bakterier genom att göra fler LINAK produkter lättare att rengöra på ett mer effektivt sätt. LINAK standarden på IPX6 Washable DURA™ är ett exempel på just detta. Vi söker kontinuerligt efter sätt att förbättra det nuvarande status quo, och i vissa avseenden bidrar vi till att driva standarderna framåt ytterligare, för att du ska få marknadsfördelar.  

‘Ju fler aspekter som tas upp under området för säkerhet, desto säkrare blir våra produkter för både användare och patienter’, säger Jørgen Sobol. ‘För oss är detta en resa som aldrig kommer ta slut´.

Washability
Många vårdapplikationer måste kunna klara av vatten och rengöring. LINAK® produkter för hälso- och sjukvården har minst IPX4, men vid behov finns våra system i IPX6 Washable DURA™.

Om du vill veta mer om hur LINAK arbetar med säkerheten i vårdapplikationer, tveka inte att kontakta LINAK. Vi finns representerade i 35 länder runt om i världen.

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 18 september 2018 11:20