select

LINAK introducerar ett Basic OpenBus™-system för sjukhussängar

Byggt på CO41 och kontrollen ACOM erbjuder det nya ställdonssystemet från LINAK möjligheten att använda OpenBus™ i justerbara vårdapplikationer på ett enkelt och mer kostnadseffektivt sätt. Detta öppnar upp en värld av värdeskapande funktioner.

Produktnyheter:  den 13 februari 2018
Basic actuator system with BUS communication for hospital beds

Lanseringen av kontrollen ACOM samt styrenheten CO41 banar vägen för ett grundläggande ställdonssystem med OpenBus™. Detta bryter med föreställningen om att digital intelligens endast är till för avancerade justeringslösningar.

LINAK introducerar ett basic OpenBus™-system och gör det enkelt att ta del av de grundläggande fördelarna med att gå över till digitala system.

Systemet består av två nya produkter: kontrollen ACOM och styrenheten CO41. Kombinerat med ett antal linjära ställdon, LA40, och handkontrollen HB70 utgör de en kostnadseffektiv lösning. De möter behovet av smidig rörelse och efterfrågan på förbättrad säkerhet för både användare och sjukhuspersonal. Minnesfunktionen möjliggör dessutom full och enkel kontroll av personliga inställningar och positionering.

Flexibilitet och pålitlighet är nyckelord för OpenBus™
Ställdonssystem med OpenBus™ ger användaren ökad komfort. Koordinerad rörelse av flera ställdon och möjligheten att spara personliga positioner säkerställer denna komfort. Det gör det också möjligt för användaren att själv anpassa sin säng och därigenom frigöra tid så att vårdpersonalen kan vara effektiv.

Samtidigt ökar OpenBus™-systemet säkerheten – inte bara när det gäller oavsiktlig rörelse – men även vid nödsituationer där HLR krävs. Via den krokmonterade kontrollen ACOM kan vårdpersonalen också låsa funktioner och förhindra oavsiktlig rörelse. Allt med en intuitiv knappdesign.

Om du vill veta mer om fördelarna med att använda ställdonssystem med OpenBus™ är du välkommen att kontakta oss!

LINAK introduces a basic OpenBus™ system for hospital beds

ACOM   ACOM 
ACOM är det uppenbara valet om du vill ha en enkel och intuitiv OpenBus™-kontroll till dina sjukhus- eller vårdsängar. Det gör det möjligt för användaren att optimera komforten med en jämn och skonsam rörelse samtidigt som vårdpersonalen har kontroll över säkerheten. Läs mer om ACOM.

CO41   CO41 
Styrenheten CO41 ingår i en familj av OpenBus™-styrenheter, vilket gör det möjligt för tillverkare av justerbar vårdutrustning att erbjuda en mängd olika kontroll-, rörelse-, service- och säkerhetsfunktioner. CO41 är också idealisk för många tillverkare som vill uppgradera från ett analogt system till ett digitalt. Läs mer om CO41.

Systemet består av två nya objekt: ACOM-styrpanelen och kontrollboxen CO41. Kombinerat med ett antal LA40 linjära ställdon och handkontrollen HB70 utgör de en kostnadseffektiv lösning. Det omfattar behovet av smidig rörelse, full kontroll med minnesfunktionen, vilket möjliggör enkel kontroll av personliga positioner, samt begäran om förbättrad säkerhet för både användare och sjukhuspersonal.

Samtidigt ökar OpenBus ™ -systemet säkerhet - inte bara när det gäller oavsiktlig rörelse - men även vid nödsituationer där HLR krävs. Via den krokmonterade ACOM kan vårdpersonalen också låsa funktioner och förhindra oavsiktlig rörelse. Alla med en intuitiv knappdesign.
Det gör det möjligt för användaren att optimera komforten med jämn och skonsam rörelse samtidigt som säkerhetskontrollen hålls hos sjukhuspersonalen. Läs mer om ACOM.

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 6 mars 2018 09:52