select

Påminnelser motiverar användare av höj- och sänkbara bord att stå upp och arbeta

En studie som har genomförts av det danska beteendedesignföretaget /KL7 visar att påminnelser stimulerar användare av höj- och sänkbara bord att ändra position oftare under en arbetsdag - dvs att utnyttja bordets funktioner bättre.

Produktnyheter:  den 20 december 2017

Study shows reminders improve use of adjustable office desks

Ett danskt beteendedesignföretag /KL7 har genomfört en studie av hur användare av höj- och sänkbara kontorsbord använder sina bord och vad som motiverar dem att använda bordets funktioner optimalt.


Många företag runtom i världen förser sina kontorsarbetare med höj- och sänkbara bord. Men när det kommer till den faktiska användningen av borden, så spelar den "mänskliga faktorn" in. Människor glömmer ofta bort eller saknar motivation att använda bordets funktioner maximalt.

LINAK bad den danska beteendedesignbyrån /KL7,  att ta reda på hur användare av höj- och sänkbara bord använder bordets funktioner och vad som kan motivera dem att använda borden optimalt. Studien genomfördes på tre arbetsplatser, och med en grupp bestående av 65 personer totalt.

Resultat
Helt kort, pilotstudien visar att påminnelser fungerar. Genom att klassificera användarna i studien av höj- och sänkbara bord, så påvisade studien följande:

  1. “Icke-användarna” (kontorsarbetare som vanligtvis inte använder sina bord) använde sina bord 12.3 min/dag i genomsnitt.
  2. “Light användarna” (kontorsarbetare som använder sina bord lite varje dag) ökade sin snittid med att stå upp och arbeta med 43 min (från 36.3 min/dag till 78.9 min/dag). Detta motsvarar en ökning med 117%.

Läs mer
Du kan få mer information om whitepaper här (21 sidor): “Making office workers healthier” 

Eller ladda ned en kompakt version av whitepaper här (2 sidor): “Making office workers healthier

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 20 december 2017 18:39