select

Enkel styrning med CAN bus

Kraven på justering och kontroll av maskiner i moderna jordbruks-, bygg- och mobil utomhusutrustning är ganska omfattande. Allt från effektivitet, precision, integrering och datahantering måste beaktas.

Produktnyheter:  den 17 november 2017
Easy movement integration with CAN bus
Framtidens lösningar är elektriska och innehåller avancerad BUS-kommunikation. Därför sätter LINAK kursen mot en mer automatiserad och autonom värld med inte mindre än fem ställdon med integrerad SAE J1939 CAN bus-styrning.

Det allmänt använda BUS-kommunikationsprotokollet är fullt integrerat i ställdonen för att säkerställa enkel och anpassningsbar implementering med befintliga system.

Lösningar med CAN bus-kontroll kommer i alla storlekar
SAE J1939 CAN bus är ett beprövat protokoll som bland annat används i entreprenad- och jordbruksmaskiner. Därför är ställdon med detta CAN Bus-protokoll enkla att integrera med just din maskin.

CAN Bus SAE J1939 finns integrerat i fem ställdon från LINAK – LA14, LA25, LA33, LA36 och LA37. De här ställdonen täcker många olika behov gällande storlek och kraft, och detta är ingen tillfällighet. Vissa typer av maskiner kräver väldigt höga krafter, medan andra kräver betydligt mindre. Vissa ställdon måste placeras i trånga utrymmen, andra inte. Men de måste alla kunna styras från förarens hytt.

Sortimentet av SAE J1939 CAN bus ställdon från LINAK erbjuder mycket enklare integrerings- och justeringsmöjligheter. Med få komponenter och enkel kabeldragning, är de här ställdonen mindre komplicerade att installera och ansluta till befintliga CAN bus-nätverk i din maskin. Hanteringen blir också lättare då varje ställdonstyp kan anpassas för att utföra olika funktioner i en och samma maskin genom en enkel justering i programmet.

CAN bus är en del av vår plattform Integrated Controller (IC). Läs mer om IC här.
Lösningen är elektrisk och innehåller avancerad BUS-kommunikation. Därför sätter LINAK kursen mot en mer automatiserad och autonom värld med inte mindre än fem manöverdon med integrerad SAE J1939 CAN-bussstyrning. Det allmänt använda BUS-kommunikationsprotokollet är fullt integrerat med manöverdon för att säkerställa enkel och anpassningsbar implementering med befintliga system.
Lösningen är elektrisk och innehåller avancerad BUS-kommunikation. Därför sätter LINAK kursen mot en mer automatiserad och autonom värld med inte mindre än fem manöverdon med integrerad SAE J1939 CAN-bussstyrning. Det allmänt använda BUS-kommunikationsprotokollet är fullt integrerat med manöverdon för att säkerställa enkel och anpassningsbar implementering med befintliga system.
SAE J1939 CAN-buss är ett beprövat protokoll som används allmänt i olika mobila tunga maskiner. Därför kan LINAK-manöverdon med detta CAN-bussprotokoll vara enkelt att integrera med din maskin.

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 17 november 2017 09:39