select

Påminnelsefunktion meddelar när det är dags att ändra position av ditt kontorsbord

Få ut det mesta av ditt höj- och sänkbara bord: DPG bordspaneler från LINAK har intuitiva påminnelsefunktioner som kombinerar programvara med mänsklig intuition.

Produktnyheter:  den 7 november 2017
Reminder function tells you when to change posture at your work desk
Baserat på modern beteendevetenskap har vi designat vår nya DPG bordspanelserie för att motivera användarna att verkligen utnyttja funktionerna i sina höj- och sänkbara bord. Genom att vädja till de mänskliga instinkterna för att få belöning, så använder vår avancerade serie av DPG bordspaneler färger för att på ett naturligt sätt indikera när det är dags att stå upp.

Färger indikerar och påminner användaren att byta position
Den intuitiva påminnelsefunktionen är integrerad i tre av fyra modeller av DPG bordspaneler. Påminnelsefunktionen finns som en LED ljusbar eller en enkel LED diod som indikerar användarens status. Bordspanelen ändrar färg när det är dags för användaren att byta position - från att sitta ned till att stå upp. Idén bakom integrerat LED ljus i olika färger är att erbjuda bordsanvändare ett enkelt och användbart verktyg som motiverar dem att utveckla hälsosamma vanor som att stå upp och arbeta.
Reminder function tells you when to change posture at your work desk
När det gröna ljuset ändras till orange är det dags att byta position
Enligt våra mänskliga intuitiva färgassociationer, har DPG bordspaneler med påminnelserfunktion gröna och orange färger: en ljusgrön ton indikerar när användaren inte behöver ändra position. När "sittintervallet" börjar nå sitt slut ändras det gröna ljuset till en mer pulserande orange ton - en färg vilken intuitivt signalerar på uppmärksamhet. För att säkerställa att påminnelsefunktionen passar användarnas individuella krav, kan användaren antingen använda de förkonfigurerade intervallerna eller ställa in egna intervaller.

Kombinera din DPG med påminnelsfunktion med LINAK Desk Control™ App 
De avancerade modellerna av DPG bordspaneler (DPG1C, DPG1B och DPG1M) är kompatibla med LINAK Desk Control App för dina mobila enheter med Bluetooth® trådlös teknik. Du blir inte bara påmind om att ändra position genom din DPG, men du får också ett meddelande och en påminnelsenudge på din mobila enhet.

DPG bordspaneler ger bordsanvändare ett riktigt bra verktyg för att utveckla hälsosamma arbetsvanor. Det är detta vi kallar design för att skapa goda vanor.
  Combine your DPG reminder with the LINAK Desk Control™ App  The advanced DPG desk panel models (DPG1C, DPG1B and DPG1M) are compatible with the LINAK Desk Control App for your mobile device as they feature Bluetooth® wireless technology. You will then not only be reminded to move by your DPG, but also receive a notification and a reminding buzz on your mobile device.   DPG desk panels give office desk users truly a great work set for developing healthy working habits. This is what we call designed to shape behaviour.

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 7 november 2017 10:36