select

Service Data Tool för avancerade ställdonssystem inom sjukvården

För att stödja den nyligen lanserade styrenheten CO61 och batteri BA21 för justerbara applikationer inom sjukvården har LINAK utvecklat ett nytt och förbättrat Service Data Tool (SDT).

Produktnyheter:  den 14 juli 2017
New service data tool for advanced actuator systems within healthcare

Beroendet av justerbara applikationer och kravet på hög effektivitet ökar stadigt inom sjukvården världen över. Driftstopp som orsakats genom funktionsfel på applikationer kan vara kostsamt, men genom ett tillförlitligt Service Data Tool kan man minimera ett sådant stopp.

Lanseringen av LINAK® CO-Link™ gör det möjligt för tillverkare av sjukvårdsapplikationer, såsom bord och stolar för kirurgi och undersökning, att skapa ett ställdonssystem med upp till åtta rörelser. Det nya Service Data Tool (SDT) stöder sådana flerkanaliga system.

Få mycket mer detaljerad servicedata 
Detaljerad information som status och laddning av batteriet kan vara ovärderlig och detsamma gäller information om de ställdon som används i systemet.

Med SDT kan man inte bara få ut den information som krävs från batterier och ställdon – det är också möjligt att lokalisera slitage som förr eller senare kommer leda till fel eller störningar om det inte åtgärdas. Med ett användarvänligt gränssnitt är det lätt att gå igenom servicerapporten, hitta möjliga fel, och även lägga till information manuellt för framtida servicebesök.

Enkel felsökning och förvaring av servicedokument 
Det är enkelt att felsöka – även med systemet CO-Link där du har två styrenheter. SDT innehåller en sektion för felsökning med felindikering och en loggfilsfunktion så att du vid behov kan skicka ytterligare teknisk support. Med SDT kan du spara data från alla delar av systemet. Det innebär att du behåller servicedatan även om du byter ut en styrenhet eller ett ställdon. På så sätt är dina statusrapporter tillförlitliga under hela din applikations livscykel.

Efter ett servicebesök tillåter SDT serviceteknikerna att fullständigt dokumentera besöket och till och med lägga till kommentarer om arbetet för framtida servicebesök.

Med andra ord, börja använda Service Data Tool för att alltid säkerställa din applikations funktionalitet.

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 14 juli 2017 08:41