select

TD4 Standard eller TD4 Advanced?

Med lanseringen av TD4 Standard och TD4 Advanced tar LINAK ett steg mot en mer diversifierad portfolio av dubbelmotorer för justering av moderna komfortsängar. De två versionerna av TD4 ser väldigt lika ut, men vilken version som är optimal för din säng beror helt och hållet på dina krav.

Produktnyheter:  den 11 maj 2017
Även om de har samma önskvärda funktioner som elegant och kompakt design, behaglig ljudnivå, hastighetskontroll, belysning under sängen, mekanisk nödsänkning och Bluetooth®, finns det några skillnader mellan LINAK TD4 Standard och TD4 Advanced dubbelmotorsystem.

Visuell skillnad
De två versionerna av TD4 representerar en helt komplett och ny standard av LINAK TWINDRIVE ställdon genom att ha många redan befintliga och nya funktioner integrerade som standard. Skillnaden mellan de två versionerna är att TD4 Standard har dessa funktioner integrerade som standard, medan TD4 Advanced har samma integrerade funktioner plus att man kan komplettera systemet med fler funktioner.

Om man tittar på produkterna, är den enda konkreta skillnaden mellan de två versionerna att TD4 Standard har en port för nätkabeln i jämförelse med TD4 Advanced som har en RJ45 port och två DC portar. Detta innebär att det är möjligt att skapa ett avancerat sängsystem. Så här ser skillnaden ut visuellt.

TD4 Standard vs TD4 Advanced
Funktioner - Likheter
För att utveckla en funktion som har nämnts tidigare, så kör båda versionerna av TD4 med en konstant hastighet oberoende av last. Detta garanterar en komfortabel justering av sängen. Vi kallar det hastighetskontroll.

Miljömässigt så är båda versionerna av TD4 producerade av PVC-Free™ material och med funktionen ZERO™ teknik – som har en låg energiförbrukning i standbyläge, mindre än <0.1W.

Funktioner - Skillnader
Den största skillnaden är möjligheten att ansluta produkter i portarna till TD4 Advanced t ex CBH Advanced, vilken tillåter flera kanaler för extra ställdon och tillbehör. Till exempel, genom att komplettera med fler singelställdon till CBH Advanced (ansluten till TD4) som innebär att du kan justera fot- och ryggdel.

TD4 Advanced skiljer sig från TD4 Standard genom att introducera både minnespositioner och möjligheter till parallellkörning av två sängar.

TD4 Advanced

Vilken version av TD4 är mest optimal för dig? Detta beror helt på dina krav.

Läs om alla TD4 detaljer i product overview.Kortfattat

TD4 Standard = Den nya TWINDRIVE standard: en stor mängd av integrerade funktioner.

TD4 Advanced = Den nya TWINDRIVE standard + extra kanaler genom styrenhet CBH + parallellkörning + minnespositioner.


 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 11 maj 2017 11:44